היסטוריה ב - אקסטרני

  • פותח הנושא K C
  • פורסם בתאריך

K C

New member
היסטוריה ב - אקסטרני

אני מעוניין לשפר את הציון בהיסטוריה ב'. האם הספר של יואל גבע מומלץ?
 
היסטוריה ב' - אקסטרני

אינני מכיר את הספר של גבע. סביר להניח (בהנחה שהוא מותאם לתכנית הלימודים החדשה) שהוא "עושה את העבודה" במובן של לכסות את החומר הדרוש לבחינת בגרות. תוכל גם לבחון את היצע הסיכומים שיש לרשת להציע. יש לשים לב שלא כל האתרים השלימו את האדפטציה של החומר ע"פ סעיפי תכנית הלימוד (כלומר, חלק ניכר מהחומר של התכנית הישנה נדד לחדשה). חיפוש ראשוני של חומר ניתן לעשות מדף הקישורים החיוניים של ערוץ ההיסטוריה - המצורף למטה.
 

K C

New member
תודה. שאלה נוספת

נבחן אקסטרני שנבחן בהיסוטריה ב' לפני שנה מיועד לעשות את המתכונת החדשה או הישנה, והאם הוא הוא יכול לבחור ביניהן?
 

K C

New member
שאלה שלישית

לפי שהבנתי בספר ההכנה של יואל גבע חסרים נושאים. האם יש ספר מעודכן שבו כל החומרים לבחינה?
 
תשובה

באתר המפמ"ר להיסטוריה ב"לוח הודעות" כתוב בהודעה מה-1/6/2010: "המועד האחרון בו ינתנו השאלונים 22105, 22106 הוא מועד קיץ תש"ע." לפיכך, כל מי שעשה בעבר במתכונת הישנה צריך החל מחורף תשע"א להחליף למתכונת החדשה. אין בחירה בין שני הטפסים. עם זאת, לגבי היסטוריה ב' ההבדל בין תכניות הלימודים הוא לא משמעותי באמת (מדובר בכמה סעיפים שירדו וכמה שנוספו). התפרסם באתר המפמ"ר גם המיקוד המוקדם של חורף תשע"א. הקישור מצורף (הטופס להיסטוריה ב' לאקסטרנים הוא מעתה 221).
 

K C

New member
תודה../images/Emo26.gif

לפי הבנתי בספר ההכנה של יואל גבע חסרים נושאים. האם יש ספר מעודכן שבו כל החומרים לבחינה?
 
ספרי הלימוד

בספרי הלימוד החדשים שנכתבו בהתאמה לתכנית הלימודים החדשה (ואושרו ע"י משרד החינוך) אמורים להיכלל כל התכנים. עם זאת, לא ודאתי זאת. במהלך הקיץ, אתחיל בהכנות לקראת הוראת היחידה בשנה"ל הבאה ואז ואוכל לקבוע את דעתי באופן נחרץ יותר (על סמך הספרים שז"ר). לנושא הראשון של טוטאליטריות יש הספרים: מסעות בזמן: משלום למלחמה בהוצאת מט"ח טוטאליטריות ושואה בהוצאת רכס טוטאליטריות ושואה בהוצאת שז"ר לנושא של בונים מדינה במזרח התיכון יש הספרים: עולפ לאומי ב': בונים מדינה במזרח התיכון בהוצאת לילך מסעות בזמן: בונים מדינה מזרח התיכון בהוצאת מט"ח הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון בהוצאת רכס הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון בהוצאת שז"ר.
 
ספרי הלימוד

בבית הספר שבו אני מלמד עובדים עם שז"ר. אני לא מרגיש מוסמך מספיק לפסוק בעניין רכס. עם זאת, ידוע לי שהם עשו מאמץ לעבור ממסגרת של ספרי מיקוד אקסטרנים לספרים המאושרים ע"י משרד החינוך.
 
למעלה