הילולת הצדיקים,כ"ט מרחשון,זכותם תגן עליינו

הילולת הצדיקים,כ"ט מרחשון,זכותם תגן עליינו

רבי אליעזר יהודה ולדינברג,אב"ד ומח"ס ציץ אליעזר,התשס"ז רבי רחמים יוסף פראנקו,החרי"ף רבי ידידיה מונסניגו,מח"ס דבר אמת רבי אברהם רוויגו,מח"ס אשל אברהם רבי חיים ב"ר דב בר רפופורט,מח"ס מים חיים רבי יצחק איזיק חבר,מח"ס שו"ת בנין עולם רביצבי הירש הכהן מרימנוב,התר"ז זכות הצדיקים תגן על כל ישראל,אמן.
 
למעלה