היכונו לביאת המשיח - לפרסם בכל האתריםו

היכונו לביאת המשיח - לפרסם בכל האתריםו

בס"ד כבר לפני 3 שנים יצא הרב יצחק כדורי זצ"ל בכמה מאמרים בנושא המשיח ואמר : "....התעברה נשמת משיח באדם מישראל !!!???? משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות ! המשיח ממנהיג לא יישב בשום לישכה ,אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים , שביניהם גם כלי התקשורת ", על מי ששואלים ותמהים כיצד אפשר לומר על אדם כלשהו בזמננו שהוא משיח אמר הרב :" " האם יאמינו בו כולם מיד ? אין הכרח כזה : משיח יתגלה ויתכסה ושוב יתגלה ויתכסה בטרם יוכר כמשיח ,אף לעצמו לא יתגלה כמשיח ,אלא יפעל את פעולתיו כיהודי פשוט , יהיו שיאמינו בו ויהיו שלא יאמינו בו - כך יהיה בתחילה , בהתגלותו לכלל יהיה הדבר בהיסח הדעת ,וכשיתגלה יתמהו רבים : מה , זה הוא ?! שכן רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים , אך עד כה לא ידעו שהוא המשיח , סודו של המשיח הינו סוד חצי מדינה ....? *בכל דור יש אדם שנבחר בידי בורא עולם להיות משיח והוא יתגלה וינהיג כמשיח רק אם הדור ראוי ,אבל מגיעה התקופה של גאולה בעיתה ,בה ה` כופה עלינו את מלכותו דרך גילוי משיח כפי שנכפתה הנהגת משה!! ה` גרם לבני ישראל שיצעקו למלכותו דרך פרעה שזרק את ילדי ישראל ליאור - ורק אז נשלח משה!! "הממונה " הפעם על "הוצאת הצעקות " מעם ישראל ,מחליפו של פרעה לדור זה - מתואר בגמרא מראש כ מלך שגזרותיו קשות כהמן"- אחמדינג`ד ,הנקרא בפרסית אהמן -ניגאד ! לימינו אלו נכתב מראש בגמרא :" ....אם ישראל עושין תשובה -נגאלין ,ואם לאו - אין נגאלין ?! אלא הקב"ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן" {סנהדרין צ"ח} ואז כמו במצרים -נצעק ויתגלה המשיח זו הברירה הנוראית לגילוי משיח: יש אפשרות מכובדת ונכונה -עליה ייכתב בהמשך !!! כמו שהמן {וגם היטלר ימ"ש }איים על בני ישראל בלוי ומראש -כן גם עושה כיום אחמדינג`אד , אשר מפעיל ושולט על סוריה , חיזבאללה וחמאס - ומאיים על ישראל בטילים רגילים ,כימיים וביולוגים ובעוד שנה יהיה ברשותו נשק גרעיני!!!! בילקוט שמעוני גם נכתב מראש שהתגלות המשיח תהיה בהקשר למנהיג פרסי שמאיים על מנהיג ערבי שמצידו פונה לעזרה למנהיג נוצרי ,וישראל נבהלים :" ...שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה מלך פרס {איראן} מתגרה במלך ערבי {ערב הסעודית} והולך מלך הערבי לאדום {ארה"ב } ליטול עצה מהם , וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם {פצצת אטום ?} וכל אומות העולם {הנשארים } מתרעשים ומתבהלים ונפלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי היולדה , וישראל מתרעשין ומתבהלים ואומרים : להיכן נבוא ונלך ? ואמרו להם {האלוקים }: בני אל תתיראו , כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ,מפני מה אתה מתיראים :הגיע זמן גאולתכם !!!"" הרב יצחק כדורי זצ"ל הזכיר לפני 5 שנים את חשבונו של הגאון מולינה {מלפני 200 שנה } לפיו: סימנה של מלחמה גוג ומגוג הוא שהיא פורצת הושענה רבא של מוצאי "שביעית ", שנת שמיטה, מבדיקה מתברר כי המתקפה האמריקינית על בן לאדן החלה בדיוק ביום הושענה רבא בשנה שהייתה מוצאי שנת שמיטה: כ` תשרי התשס"ב -7..10.2001 לפי חישובי הגאון מוילנה מאותו רגע נספרות שבע שנים עד התגלות המשיח, גם בגמרא במסכת סנהדרין דף צ"ז מתואר שגילוי בן דוד - צפוי להיות במוצאי שביעית :" בשישית קולות {מלחמה } השנה הבא ה : מוצאי שביעית = ה` תשס"ט 579 -79 = אליהו התשבי בגימטירה האוסטראווצער זצ"ל : תשס"ט שנת קידוש החמה שנת הגאולה !!!!! כל 28 שנים חוזרת החמה למקומה המקורי ביום בריאת המאורות ,מאז בריאת העולם חלה ברכת החמה , רק 3 פעמים ביום י"ד ניסן , שגם חל ביום רביעי ,הפעם בעזרת ה` ב- י"ד בניסן שנה זו ה` תשס"ט - שנת גאולה , לפי כל סימני הדור המתוארים בגמרא אנו קרובים לגילוי המשיח:".....המלכות תיהפך למינות {השלטון כופר }.... בית הועד יהיה לזנות {השלטון זנותי ומשחת}.... האמת תהא נעדרת , נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו בפני קטנים בן מנבל אב בת קמה באמה , כלה בחמותה , אויבי איש אנשי ביתו ,פני הדור כפני הכלב , הבן אינו מתבייש מאביו , ועל מי יש לנו להישען , על אבינו שבשמים "{סוטה ט`} עם ישראל נמצא כעת בסכנה גדולה :::כפי כבר מתואר גם בחדשות -התקפת הטילים על ישראל מצד סוריה ,חיזבאללה , חמאס ואיראן מתקרבת ! בידיהם עשרות אלפי טלים כולל כימים וביולוגים !!!!גם רעידת אמדה קשה קרבה על ישראל כפי שגם המומחים מדווחים בנביאים זכריה פרקים י"ב -י"ד , בנביא יחזקאל פרק ל"ח ,ל"ט , בצפניה במלאכי וביואל מתואר מראש :זהו יום הדין הגדול של ה` , בו ה` שולח את כל אומות העולם על ישראל !!!!! בהתחלה מדינות האיסלם עלות על ירושלים בהמשך מדינות אירופה וארה"ב!!! אף צבא ולו החזק ביותר לא יוכל לגבור על האסונות הצפויים ,אשר יד אדם לא תוכל להם יש רק דרך אחת להנצל -אם ה` ילחם לנו , ה` נלחם דרך המנהיג שהוא בחר - משיח בן -דוד , אשר נמצא כבר ביננו ועתיד להנהיג את ישראל כבר במהלך הכנסת ה-18 יום הדין הגדול והנורא של ה` הולך וקרב – יום נורא שכמוהו לא היה בעולם מאז היבראו !!!! יום בו נופלת ההחלטה מי נשאר לחיי –נצח ,ומי ילך לאבדון !!!! לאחרונה התפרסמה בעיתון הדתי המשפחה כתבה על הרב שכנא זאהן מירושלים {בגיל קרבל – 100 } שהוא מתלמידי החפץ חיים זצ"ל הרב שכנא חלם פעמים חלום שבוע נגלה אליו החפץ חיים ואומר לו שצריך לפרסם בעולם שהגאולה קרובה וצריך להתכונן לקראתה ,ועל כל אחד לשוב בתשובה על חטאיו מתוך שברון לבב! גם הרבנית קנייסבקי אשת מרן הגר"ה קנייבסקי התבטאה כי "במקורי לסיפור הוא נכון ומצווה לפרסם "1 לאחרונה מתרבים האנשים שמתקבלים חלומות בהם מופיעים צדיקים ידועים שהסתלקו , כמו הבבא סאלי זצ"ל שמודיעים להם שגילוי משיח קרוב ועליהם לפרסם זאת ברבים ,ולפרסם שעל עם ישראל לבקש גילוי משיח!!!! *הרב דוד אבוחצירא מנהריה :" חלמתי את סבי {ר` ישראל אבוחצירא הבבא סאלי } כשהוא כעוסע –המשיח היה אצלך כבר פעמים ולא קמת לכבודו כראוי , הוא צריך להגיע אליך פעם שלישית ,ראה לכבוד כראוי ! כעת איני יודע מיהו המשיח שאלילו התכוון סבי , לכן התחלתי לקבל קהל בעמידה ," בדרשותיו ,האחרונות של הרב ,פתח ספר קדמון , והראה שהוא כותב שהמשיח יבוא בשנת תש"ס , "כוונתו היתה לומר שנת סוף" אמר הרב ,אבל עדיף שהסוף הזה יהיה סוף טוב לכן יש לפרש את דבריו על השנה הזאת {תשס"ט תהא שנת סוף טוב }" אמר הרב לפיאתם על השומעים , ,זאת הפעם האחרונה ." *הרב ברלנד –מחסידות ברסלב ירושלים :*כדאי לכם לנצל את ה]עם הזו שאתם נוסעים לאומן זאת הפעם האחרונה, *הרב קנייבסקי מבני ברק לגבי קניית דירה , "בשביל מה : המשיח הרי מגיע בקרוב מלחמת גוג ומגוג מתחילה –לא כדאי להשקיע בדירה !!!" *הצדיק המקובל רק יורם אברג`ל אמר באחת מדרשותיו האחרונות כי מלחמת גוג ומגוג קרובה והוסיף :" אני מעדיף לא לדבר על מה שיקרה בחודשים הקרובים ",
 
למעלה