היי

מהשקט שאתה משרה פה

ומהנושאים המענינים שאתה מעלה... ואני התכוונתי בשיא הרצינות
 
למעלה