היום שמחת השבע ברכות האחרון בסאסוב

היום שמחת השבע ברכות האחרון בסאסוב

בשעה 12 וחצי בצהרים בבהמ"ד סאסוב בקרית ישמח משה
 
למעלה