"היום שאחרי" - הניתוח: מה היה ועוד.

"היום שאחרי" - הניתוח: מה היה ועוד.

קודם כל אני רוצה שוב להודות לכל מי שנתנו לי "טיפים" ו/או הפנו אותי ללינקים שדיברו על הכנה לניתוח. עברנו את הניתוח אתמול, והיה בסדר גמור. אני מצרפת שני לינקים להודעות שכתבתי בפורום הורים: אחד של סיפור הניתוח, והשני של מסקנות ולקחים. שוב תודה, ולילה טוב.
 
למעלה