היום צללנו בנמוך לתיקון של 62%

דורדור3

New member
היום צללנו בנמוך לתיקון של 62%

מהעליה של 740 ל 854.לכאורה אין תמיכה משמעותית עד 774 אך שילוב של גורמים נוספים מעלה אצלי את ההסתברות לתיקון מעלה מהנקודה שהגענו אליה היום כאשר ההתנגדויות כלפי מעלה 790 797 807 .תיקון של 65 נקודות לערך הופיע היום בפעם השלישית של כל מהלך העליות של השנים האחרונות וזה גם היה התיקון המקסימלי נומינלית.
 
למעלה