היום לא תהיה פינת הידעת?! לשמחתכם.

היום לא תהיה פינת הידעת?! לשמחתכם.

שלא יהיה נדוש!! אגב הידעת? עומדת להפוך לפינה הילכתית..! זאת אומרת מושגים שאינם ידועים מההלכה והגמ`
 
למעלה