היום זה היום שבו נצא מעבדות לחירות היום מעיפים את נתניהו .

למעלה