היום השביעי לטיול שלנו.היום עברנו לקרואטיה.ארבעה סרטונים

למעלה