היום החלו שידורים בעמוס 2

היום החלו שידורים בעמוס 2

של ערוצים 1+2+33 באנלוג . הם לוקחים את התמונה מימקור לא נקי . ואיכות התמונה לא נקייה
 
למעלה