היום הגיע צביקוש23 לבקר בדרום

מצב
הנושא נעול.

ה דרומי

New member
החזית שלו

היום הגיע צביקוש23 לבקר בדרום
ויצאנו לצלם כמה ישנים ונטושים. זה הזמן להגיד
למשפחה במושב הודיה שנתנו לנו לצלם אצלם אוטובוס ישן. שהיה של אגד.{מצנו שם 4 ישנם במושב
לכם.{מאחד האחים נודה לנו שיש אוטובוס בן כ40 שנה שעדין נוסע ב"ה בפעם הבאה נבדוק את זה} יצאנו לסעד מצאנו שני שוסונים ואגד אחד לא רחוק משם.. משם המשכנו לכיון עוצם בדרך צילמנו דאף ישן של אגד. משם המשכנו לכיון יד מרדכי שם מצאנו שנים קרובים ושניים אחרים שהיו נעולים מאחורי שער של הג"דש אנשללה פעם אחרת שהיה זמן לצלם מקרוב זהו {ציבקוש23 בדרכו חזרה למרכז ועד שהוא יגיב אני מעלה תת'מונות לפורום
לצביקוש23 שטרח להגיע לדרום בשביל לצלם את התמונות שצילמנו במצלמה הפושטית.
החזית שלו
 

ה דרומי

New member
נסיון נוסף לחזית שלו

היום הגיע צביקוש23 לבקר בדרום
ויצאנו לצלם כמה ישנים ונטושים. זה הזמן להגיד
למשפחה במושב הודיה שנתנו לנו לצלם אצלם אוטובוס ישן. שהיה של אגד.{מצנו שם 4 ישנם במושב
לכם.{מאחד האחים נודה לנו שיש אוטובוס בן כ40 שנה שעדין נוסע ב"ה בפעם הבאה נבדוק את זה} יצאנו לסעד מצאנו שני שוסונים ואגד אחד לא רחוק משם.. משם המשכנו לכיון עוצם בדרך צילמנו דאף ישן של אגד. משם המשכנו לכיון יד מרדכי שם מצאנו שנים קרובים ושניים אחרים שהיו נעולים מאחורי שער של הג"דש אנשללה פעם אחרת שהיה זמן לצלם מקרוב זהו {ציבקוש23 בדרכו חזרה למרכז ועד שהוא יגיב אני מעלה תת'מונות לפורום
לצביקוש23 שטרח להגיע לדרום בשביל לצלם את התמונות שצילמנו במצלמה הפושטית.
נסיון נוסף לחזית שלו
 
לאו דוקא לפני 20 שנה

לא היא לא.
השוסונים נקנו כגרוטאות לפני כעשרים שנה בערך אאל"ט. המיטה לא קשורה ישירות לאוטובוס.
לאו דוקא לפני 20 שנה
לפני 40 שנה 1964 היו שוסונים ששימשו בתור כיתות בבי"ס "רננים" בנוה צדק. אלה גם שוסונים שנקנו כגרוטאות שירדו מהכביש.
 

ה דרומי

New member
לא רחוק מהם ישנו אחד אחר שהיה של

היום הגיע צביקוש23 לבקר בדרום
ויצאנו לצלם כמה ישנים ונטושים. זה הזמן להגיד
למשפחה במושב הודיה שנתנו לנו לצלם אצלם אוטובוס ישן. שהיה של אגד.{מצנו שם 4 ישנם במושב
לכם.{מאחד האחים נודה לנו שיש אוטובוס בן כ40 שנה שעדין נוסע ב"ה בפעם הבאה נבדוק את זה} יצאנו לסעד מצאנו שני שוסונים ואגד אחד לא רחוק משם.. משם המשכנו לכיון עוצם בדרך צילמנו דאף ישן של אגד. משם המשכנו לכיון יד מרדכי שם מצאנו שנים קרובים ושניים אחרים שהיו נעולים מאחורי שער של הג"דש אנשללה פעם אחרת שהיה זמן לצלם מקרוב זהו {ציבקוש23 בדרכו חזרה למרכז ועד שהוא יגיב אני מעלה תת'מונות לפורום
לצביקוש23 שטרח להגיע לדרום בשביל לצלם את התמונות שצילמנו במצלמה הפושטית.
לא רחוק מהם ישנו אחד אחר שהיה של
אגד
 

ה דרומי

New member
לא רחוק מהם ישנו אחד אחר שהיה של

היום הגיע צביקוש23 לבקר בדרום
ויצאנו לצלם כמה ישנים ונטושים. זה הזמן להגיד
למשפחה במושב הודיה שנתנו לנו לצלם אצלם אוטובוס ישן. שהיה של אגד.{מצנו שם 4 ישנם במושב
לכם.{מאחד האחים נודה לנו שיש אוטובוס בן כ40 שנה שעדין נוסע ב"ה בפעם הבאה נבדוק את זה} יצאנו לסעד מצאנו שני שוסונים ואגד אחד לא רחוק משם.. משם המשכנו לכיון עוצם בדרך צילמנו דאף ישן של אגד. משם המשכנו לכיון יד מרדכי שם מצאנו שנים קרובים ושניים אחרים שהיו נעולים מאחורי שער של הג"דש אנשללה פעם אחרת שהיה זמן לצלם מקרוב זהו {ציבקוש23 בדרכו חזרה למרכז ועד שהוא יגיב אני מעלה תת'מונות לפורום
לצביקוש23 שטרח להגיע לדרום בשביל לצלם את התמונות שצילמנו במצלמה הפושטית.
לא רחוק מהם ישנו אחד אחר שהיה של
אגד
 

ה דרומי

New member
חלקו האחורי

היום הגיע צביקוש23 לבקר בדרום
ויצאנו לצלם כמה ישנים ונטושים. זה הזמן להגיד
למשפחה במושב הודיה שנתנו לנו לצלם אצלם אוטובוס ישן. שהיה של אגד.{מצנו שם 4 ישנם במושב
לכם.{מאחד האחים נודה לנו שיש אוטובוס בן כ40 שנה שעדין נוסע ב"ה בפעם הבאה נבדוק את זה} יצאנו לסעד מצאנו שני שוסונים ואגד אחד לא רחוק משם.. משם המשכנו לכיון עוצם בדרך צילמנו דאף ישן של אגד. משם המשכנו לכיון יד מרדכי שם מצאנו שנים קרובים ושניים אחרים שהיו נעולים מאחורי שער של הג"דש אנשללה פעם אחרת שהיה זמן לצלם מקרוב זהו {ציבקוש23 בדרכו חזרה למרכז ועד שהוא יגיב אני מעלה תת'מונות לפורום
לצביקוש23 שטרח להגיע לדרום בשביל לצלם את התמונות שצילמנו במצלמה הפושטית.
חלקו האחורי
 

ה דרומי

New member
מספרו החיצוני היה כתוב בפנים

היום הגיע צביקוש23 לבקר בדרום
ויצאנו לצלם כמה ישנים ונטושים. זה הזמן להגיד
למשפחה במושב הודיה שנתנו לנו לצלם אצלם אוטובוס ישן. שהיה של אגד.{מצנו שם 4 ישנם במושב
לכם.{מאחד האחים נודה לנו שיש אוטובוס בן כ40 שנה שעדין נוסע ב"ה בפעם הבאה נבדוק את זה} יצאנו לסעד מצאנו שני שוסונים ואגד אחד לא רחוק משם.. משם המשכנו לכיון עוצם בדרך צילמנו דאף ישן של אגד. משם המשכנו לכיון יד מרדכי שם מצאנו שנים קרובים ושניים אחרים שהיו נעולים מאחורי שער של הג"דש אנשללה פעם אחרת שהיה זמן לצלם מקרוב זהו {ציבקוש23 בדרכו חזרה למרכז ועד שהוא יגיב אני מעלה תת'מונות לפורום
לצביקוש23 שטרח להגיע לדרום בשביל לצלם את התמונות שצילמנו במצלמה הפושטית.
מספרו החיצוני היה כתוב בפנים
 
טייגר של אגד/המקשר

666-414 מתי יוצר וכו?למי תשובה
טייגר של אגד/המקשר
תחילת 1966. זה מהההזמנה המפורסמת של 45 היחידות (אם אני זוכר את המפר נכון) ל- 65-66. בפתח-תוקה (אם המושבות) יש שניים, במנחת בשרון עוד אחד, ובבית עוזיאל אחד נוסף.
 

ה דרומי

New member
הוו ../images/Emo140.gif שאלה למה בשוסונים היתה

טייגר של אגד/המקשר
תחילת 1966. זה מהההזמנה המפורסמת של 45 היחידות (אם אני זוכר את המפר נכון) ל- 65-66. בפתח-תוקה (אם המושבות) יש שניים, במנחת בשרון עוד אחד, ובבית עוזיאל אחד נוסף.
הוו
שאלה למה בשוסונים היתה
דלת הצד האחורי שמאלי. מה היתה הסיבה לזה?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה