היום במוסף "24 שעות" של ידיעות...

היום במוסף "24 שעות" של ידיעות...

יש כתבת שער בנושא תנועות נוער. אמנם האיזכור היחידי לתנועת "מכבי צעיר" הוא בפסקה העוסקת בנתונים על מפקד תנועות הנוער, ובכל זאת שווה קריאה למי שמתעניין (ואני מניחה שרובכם).
 
למעלה