היה תאום הדחה בדוק!!!

היה תאום הדחה בדוק!!!

לא יכול להיות שגם הזוג והילד המפגר שאימצו אמרו את אותם שתי שמות. משהו פה מלוכלך.
 
למעלה