החרדים וימנים רבים שוללים את המדע והקידמה

Permafrost

Active member
לא מסכים. דווקא כחילוני אני מכיר ומאמין בזכות האדם לשמור על מצוות התורה, הברית החדשה או האסלאם- ובלבד שלא ייפגעו מכך אנשים אחרים, בהם אני.
אין לי בעיה עם המאמינים בקיום אֵל בורא, משגיח (השגחה פרטית וכללית), מפקח, מנווט, מנטר (monitoring).
אני אך מבקש להבין כיצד הם מגדירים אותו ואילו ראיות לכאורה לקיומו, גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניהם, מצויות באשפתם.
בהִמָּצֵא ראיות מוצקות - אני נכון לשנות את עמדותי...
 
למעלה