החצי שעה שעומדים

חליפה

New member
החצי שעה שעומדים

סמוך ונראה לנרות חנוכה האם זה הלכה?או סתם מנהג?והאם זה המינמום? מי שיודע אשמח מאוד לראות את תגובתו?
 
הלכתית זה רחוק מאד

נזכר במקו"ח לבעל החו"י. וקשה להולמו. נשאר בספרי מנהגים וענינים. נ"ל שעפ"י קבלה יש ענין גדול להסתכל בנרות.
 
למעלה