'החלבן' אושפז בימים האחרונים במצב קשה בביה"ח 'תל השומר'.

'החלבן' אושפז בימים האחרונים במצב קשה בביה"ח 'תל השומר'.

המקובל רבי חיים כהן המכונה 'החלבן' אושפז בימים האחרונים במצב קשה בביה"ח 'תל השומר'.
 
למעלה