החזר שכר טרחת עו"ד

החזר שכר טרחת עו"ד

העו"ד שלי מסרב להחזיר לי חלק משכר הטרחה ששילמתי לו למרות שבפועל ההליך המשפטי הופסק ולא הגיע לסיומו מה עלי לעשות ? מדובר בבקשה לאפוטרופסות שהוגשה לבית המשפט אולם בוטלה עקב פטירתו הפתאומית של החסוי זאת בטרם הוגשה לשופטת חוות דעת רפואית כנדרש ולפני קבלת ההחלטה הסופית.
 
השאלה מתאימה גם לפורום משפט. שורש העניין הוא מה סוכם בינך לבין העו"ד לפני תחילת הטיפול. לפי השאלה , כנראה לא דנתם בנכם מה יקרה במקרה כפי שאתה מעלה, כך שאם תרצה צדק, תזדקק לחסדי בית המשפט.
 
למעלה