החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות במערכת הבנקאית

החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות במערכת הבנקאית

בחודש ינואר 2021 יחוייבו הבנקים לצמצם את מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי הבנקאיים במחצית וזאת על מנת לאפשר לחברות האשראי להתחרות בהם. מה דעתכם?
 
למעלה