החומרה של התקרית בצפון

החומרה של התקרית בצפון

אינה מתבטאת בתעוזת הכי-זבאלה!!!!

החומרה של התקרית בצפון מתבטאת
בחוסר האחריות השאנני של צה"ל ומפקדיו,

אשר למרות כל הכוננויות וההתראות, והמוכנויות
למיניהן, איפשרו (ככל הנראה) לחוליה לחדור
לשטח ישראל באין מפריע, ולא סיפקו לחיילי
ישראל את הציוד המתאים להתמודד עם מצבים
מהסוג הזה.

איך זה מאפשרים לרכב רך (לא מוגן) להסתובב שם
בקירבה כלשהי (אפילו רחוקה) מגבול הלבנון????!!!
 
למעלה