"החדשות המעודדות:

ויוי 25

Active member
בדיחה:

יהודי יושב עם חבר בבית קפה, וקורא עיתון בערבית.
שואל אותו חברו: “תגיד לי ,למה אתה קורא עיתון ערבי, חסרים לנו עיתונים בעברית"?

השיב לו חברו: "פעם הייתי כמוך, קורא עיתונים יהודיים ,,
אבל אתה יודע ,כל הזמן קראתי את אותן החדשות – על היהודים שנרדפים,
על ישראל המותקפת, על שיעור האבטלה הגבוה, על יהודים החיים בעוני,
על כך שהרבה יהודים עוזבים את ישראל, על הוספת הריבית במשק,על היהדות בעולם שבסכנת התבוללות"..
וכול זה היה מדכא אותי היה לי קשה לחזור ולקרוא את אותם הדברים שוב ושוב ,,

התפלא החבר ושאל : "והעיתון הערבי לא מדכא אותך?”
"להפך, הוא השיב בחיוך: כאן אני קורא בעיתון הערבי על הצלחות היהודים בשיכלול הנשק והפצצות המתוחכמות, ועל יהודים שעולים לישראל מידי יום וכך מספר היהודים בארץ עולה ,
ואיך היהודים הם הבעלים של כל הבנקים, בארץ ובעולם ,על היהודים העשירים ורבי העוצמה ששולטים בעולם!
וככה הרגשתי משתפרת מרגע לרגע – החדשות בערבית הרבה יותר מעודדות !
 
למעלה