הזמר אפרים שמיר לחסל את משפחת נתניהו
הסתה מהשמאל

צדוק 30

New member
הזמר אפרים שמיר לחסל את משפחת נתניהו
הסתה מהשמאל

כמובן שהוא ''אדם נאור ''המתנגד לאלימות Benjamin Netanyahu @netanyahu · 4 שע׳ ההסתה בשמאל מסוכנת ואינה יודעת גבול. זה מה שכתב אפרים שמיר. אף אחד לא מגנה. נגיש נגדו תלונה במשטרה. https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-773975 
 

jackie111

Well-known member
אני שמח שביבי לוקח את זה על עצמו אבל בפוסט הוא לא מוזכר.

 

DANIAVNI

Well-known member
תודה ויפה שהבנת שהכוונה לנתניהו


בפוסט המקורי של אפריים שמיר לא כתוב למי הכוונה .
 
דיי משעשע שהשם ״נתניהו״ לא מוזכר בפוסט, ואלמלא

״הבן זונה הפרזיט״ - אף אחד לא היה מקשר את הפוסט הזה למשפחת נתניהו
 

katomish

New member
לראות את המחנה הנאור משועשע מהסתה לרצח הפך להיות מחזה שבשגרה

 

Pussy Galore

New member
שמאלנים חזקים לכל היותר בגידופים, אך לעולם לא ירימו יד על

פוליטיקאי ימני. רצח פוליטיקאים ממחנה אחר היא נחלת אנשי ימין בלבד...
 
שקרן מסריח. הסמאלנים ביצעו את עיקר הרציחות הפוליטיות בא"י

ובוודאי בעולם. הם רצחו את יעקב דה האן, את ארלוזורוב, את ידידה סגל, את עולי ה'פאטריה' ואלטלנה, את קסטנר וכנראה גם את השיכור ואלפי ערבים חפים מפשע, מעין זייתון דרך לוד ורמלה ודווימה וכפר קאסם - עד לרצח השבויים המצריים במלחמת ששת הימים. כפותיהם טובלות בדם נקיים.
 

Pussy Galore

New member
נראה כי שכחת ליטול תרופותיך הבוקר, או שהפיליפינית שלך ערבבה

משהו חזק למשקה ששתית כדי שתוכל לצאת להפגש עם חברותיה בעוד אתה ישן, אלא שלא דייקה במינון סמי השינה. נתן להשיג בסופר-פארם tray מחולק לשבע עמודות כמספר ימי השבוע, ובכל עמודה שלשה תאים לבוקר/צהרים/ערב וכל שנחוץ הוא שאחד מצאצאיך יסדר בתחילת כל שבוע את ה- tray וחסל בלבול החושים שתקפך לעינינו...
 

Pussy Galore

New member
נו, נסתתמו טענותיך וכמו כל ימני אהבל פסלת במומך וסביר כי

דווקא אתה מנוענע על ידי זודאני מצויד כדבעי...
 

הפרבולה

New member
יש פה קריאה ברורה לרצוח את בנימין נתניהו ראש הממשלה

אם חלילה מישהו ינסה לפגוע בראש הממשלה על סמך הפוסט הזה, אפריים שמיר לא יוכל להסתתר מאחורי הטענה המטופשת שכאילו השם נתניהו לא מוזכר במפורש בפוסט. ברור לכולם למי הכוונה ואם הוא התכוון למישהו אחר היה עליו לציין זאת במפורש , אף בית משפט לא יקבל את הטענה שכאילו הוא לא התכוון לביבי אלה למישהו אחר.
 

Pussy Galore

New member
על ראש הגנב - בוער הכובע.

אם, למרות שלא ננקבו שמות, זיהה נהנתניהו את עצמו ואת בני-ביתו בציוץ זה - מי אני שאתווכח עימו?! מסופר כי אל הרון אל-ראשיד הובאו למשפט כמה אכרים שהואשמו בגניבה מחקלאי. הרון אל-ראשיד חקרם, ללא הועיל. איש לא הודה. לבסוף בקש הרון אל-ראשיד מן האכרים להסתדר לפניו בשורה ועשה עצמו מתבונן בהם בעיון עמוק ולפתע פלט קריאה השתאות מעושה "אבל כובעו של הגנב בוער". אחד האכרים שלח ידו בבהלה אל כובעו...
 

ayb1

Member
אפרים שמיר דווקא לא מצביע שמאל לכן זה שקר

 

קצה

New member
למי הוא מצביע לדעתך?

זו אינה הפעם הראשונה שהוא מסית נגד ראש ממשלה
 

צביקה531

New member
אז מר "כוורת" דפוק

פוסט כזה מוטב היה שלא יעלה. אם יש פה משהו פלילי, שיטופל. לאומת ההסטה של הימין.... מה עם התנפלות על אברמוביץ? שנעשה תחרות מי יותר אלים? חליק, בהסטוריה של מדינת ישראל עדיין לא התנקשו באיש ימין על איש שמאל, פעמיים זה נגמר ברצח. אז בוא לא נשווה. הימין צריך עדיין ללמוד הרבה על שיח וויכוח תרבותי ומכבד.
 

צביקה531

New member
יש משהו רקוב בתרבות הדיון בחברה שלנו

אני אהיה מאוד מודאג אם התקשורת תהיה אוהדת למנהיגות. תפקידה וחובתה לבקר. מכיוון שבעשור האחרון הימין שולט אז התקשורת "שמאלנית" כשאני רואה את ההתנהלות של נתניהו בדרישת פטור ממס בעת הזאת זו הוכחה שהאיש משתין על העם ממקפצה של הבריכה. המשק הרוס, כמעט מיליון מובטלים והוא חוגג בסקרים? סליחה על ההשוואה, גם היטלר (להבדיל אלף הבדלות)עלה כי זה היה רצון העם.
 

קצה

New member
בפעם האחרונה מישהי יפה לא רצתה להתחתן עם קוף כמוהו הוא כתב

עליה שיר דוחה גם קללה שלא תדע אהבה לעולם
 
למעלה