הזמנת עבודה - שאלה בנושא רגיש

גטופליה

New member
הזמנת עבודה - שאלה בנושא רגיש

הי, הכנתי טופס הזמנת עבודה ואני מביאה בפניכם את החלק הבעייתי... מכיוון שאין לי הרבה ניסיון בחוקיות הדברים אשמח שמוע חוו"ד- תודה: 1. השכר שישלם הלקוח/המזמין הרושם בסעיף א' לעיל, עבור העבודה לפי הפרמטרים המצוינים בסעיפים ב' ו-ג' יהיה סך של ____________________________ ₪, אשר ישולם (במזומן או בשיק בלבד) כדלקמן: עם החתימה על הזמנת עבודה זו, סך של ________________________ ₪. יתרת התשלום עבור ביצוע העבודה תשולם במעמד קבלת התוצר המוגמר. 2. במידה והעבודה כוללת הפקת דפוס ו/או תכנות של אתר אינטרנט הלקוח/המזמין מתחייב להכין - עם דרישה - שיק/מזומן (שיועברו על-ידי ג' [אני]) או לשלם באשראי באופן עצמאי לצד שלישי רלוונטי (בית הדפוס/ כריכייה/מתכנת/אחר) ולפי תנאי התשלום של אותו צד שלישי רלוונטי. הקבלה/חשבונית תתקבל מהצד השלישי אליו מועבר התשלום. 3. א. יצוין כי התשלום עבור כל צד שלישי, כאמור בסעיף 2 לעיל, הינו תשלום נפרד מהתשלום המצוין בסעיף 1 לעיל. ב. ג' מסירה כל אחריות בנוגע למחיר הנדרש מן הצד השלישי, בין אם יחליט לשנותו ו/או בין אם הצד השלישי יפסיק פעולתו מסיבה כלשהי ויהיה צורך למצוא תחליף ו/או בין אם הלקוח/המזמין שמע על מחיר זול יותר לאחר ביצוע עבודתו של הצד השלישי. יחד עם זאת, זכותו של הלקוח/המזמין לקבוע מי יהיה הצד השלישי שיבצע את העבודה, וזאת לפני שהצד השלישי עמו התקשרה ג' החל עבודתו. 4. היה והלקוח/המזמין החליט לבטל את העבודה מכל סיבה שהיא יחולו התנאים הבאים: א. במידה ו-ג' טרם החלה עבודתה וקיבלה תשלום כלשהו - התשלום יוחזר ללקוח/מזמין במלואו על-ידי ג'. ב. במידה ו-ג' החלה לעבוד: 1) הלקוח/מזמין ישלם ל ג' על הביטול 25% מהסך הרשום בסעיף 1 לעיל. 2) הלקוח/המזמין לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בסקיצות / תצלומים /עיצוב / תמונות מטופלות שהועברו אליו על-ידי ג', שכן כל הזכויות שמורות ל-ג'. 3) במידה והלקוח יהיה מעוניין להשתמש בחלק מהחומר שהוכן על-ידי ג', הדבר ייעשה ברשותה ובמחיר שיוסכם על-ידי הצדדים. 5. ג' מתחייבת להכין 3-2 סקיצות ולהמשיך עבודתה עם אישור הסקיצות על-ידי הלקוח/המזמין. כמו כן ג' מתחייבת שלא לדרוש תשלום נוסף עבור עבודתה כמצוין בסעיף 1 לעיל, למעט תוספות שיתבקשו על-ידי הלקוח ואשר לא צוינו בהזמנת עבודה זו. כמו כן ג' מתחייבת להוציא קבלה כחוק על כל תשלום עבור עבודתה ולעמוד בזמנים כמפורט בסעיף ב' לעיל, למעט מקרים שאינם תלויים בה ו/או התלויים בכוח עליון. 6. הלקוח/המזמין מאשר שקרא טופס הזמנת עבודה זה, הבין אותו ומסכים לכל האמור בו.
 
אולי פשוט במקום סעיפים 2 ו-3

תכתבי בפשטות משהו כמו "המחיר הנקוב הינו על עיצוב בלבד ואינו כולל הפקה לדפוס ו/או תכנות אשר הינם באחריות הלקוח".
 

oren*

New member
../images/Emo45.gif גם לדעתי.

הניסוח שכתבת דומה לזה שמופיע בהסכם העבודה שלי - "המחיר עבור עיצוב בלבד ואינו כולל הדפסה, צילום, תכנות, תרגום וכו..." לא רלוונטי אם יש בכלל צד שלישי ואם הוא גובה תשלום במזומן, באשראי או באשכולות בננה.
 

oren*

New member
מבחינת פיקוח, לא גביית תשלום במקום בית הדפוס.

 

integ

New member
יש בתי דפוס

עם מחירון לגרפיקאים. כלומר אתה מרוויח עמלה של 10-15% מהעלות הכללית. גם הרווחת וגם לא דפקת את הלקוח.
 

אנוביס

New member
אוי, זה מסובך...

הלקוחות ישאלו אותך למה לא הלכת להיות עורכת דין. תני לי איזה יום לעבור על זה.
 

אנוביס

New member
הנה

1. סה"כ מחיר העבודה כמפורט לעיל - ________ ש"ח (לא כולל מע"מ). המחיר כולל הכנת 3 סקיצות והבאתן לאישור. המחיר אינו כולל תוספות שייתבקשו ע"י הלקוח במהלך העבודה. 2. תנאי תשלום - 25% עם ההזמנה. היתרה תשולם עם אספקת המוצר המוגמר כנגד חשבונית כחוק בשיק למועד האספקה. 3. מועד אספקה – כמפורט בסעיף ב' לעיל. יצויין כי עיכוב באישורי סקיצות ע"י הלקוח עלול לעכב את מועד האספקה. 4. כל תשלום שיידרש לגורם נוסף כגון בית דפוס או מתכנת אתרים אינו כלול במחיר לעיל. התשלום לגורם זה ייעשה בנפרד ע"י הלקוח, באחריותו ובהתאם לתנאי התשלום של הגורם הנוסף. 5. במקרה של ביטול העבודה ע"י הלקוח לאחר חתימת ההזמנה תשאר המקדמה בידי הספק (זו את!). 6. הזכויות על כל חומר שהועבר לידי הלקוח במהלך העבודה ובסיומה הינן בלעדיות של הספק. במידה והלקוח יהיה מעוניין להשתמש בחומר כלשהו ייערך מו"מ נפרד. חתימת הלקוח על טופס ההזמנה מהווה אישור הזמנה. אם תבדקי טוב, תראי שזה כולל את כל מה שכתבת קודם.
 
למעלה