הזדמנות בכנס

הזדמנות בכנס../images/Emo124.gif

השנה תהייה הנחה למי שתצטרף ביום הכנס לביטוח החדש למרפאים בעיסוק, וגם תנתן הטבה יפה לרכישת משחקים.כדאי לבדוק מראש כמה זמן נשאר עד תום הביטוח הקיים כדי לא לשלם על ביטול ביטוח קיים. (תלוי באמת כמה זמן לפני החידוש מפסיקים). שרון.
 
למעלה