הזדהות בפני חייל

Dope99

New member
הזדהות בפני חייל

היי,
ידוע לי כי לשוטרים, לדוגמה, אסור לעכב אנשים כרצונם אלא רק במקרה של חשד לביצוע עבירה.
רציתי לדעת מה המשפט הצבאי אומר על הנושא. האם כל חייל יכול לבקש מכל אדם בגבולות המדינה אשר נראה חשוד להזדהות? האם יש גם חובה לחיילים להזדהות בפני אזרחים כפי שיש לשוטרים?
ומה לגבי משטרה צבאית, במיוחד במעברים?
אציין שאני איני חייל, כך שאני לא מדבר על סיטואציה של חייל שמבקש מחייל אחר להזדהות, אלא סיטואציה של חייל שמבקש מאזרח להזדהות.
תודה למשיבים :)
 
הזדהות בפני שוטר צבאי

על פי הוראות סעיפים 4-16 לחוק השיפוט הצבאי, החוק חל על על כל מי שהוא חייל, מי שנתון במשמורת הצבא, איש מילואים, מתנדב, מי שנמצא בגבולות בסיס צבאי או מי שקיבל נשק מטעם הצבא.
סמכויות שוטר צבאי מעוגנות בס' 227, כדלקמן:
"שוטר צבאי וסמכויותיו-
227. חייל שנתמנה לפי פקודות הצבא להיות שוטר צבאי (להלן - שוטר צבאי) רשאי, בהתחשב עם פקודות הצבא –
(1) להשתמש לגבי כל חייל, ולגבי כל אדם אחר הנמצא במקום שבהחזקת הצבא או המפריע לפעולה של הצבא, בסמכויות הנתונות על פי הדין לשוטר לגבי כל אדם;
(2) לעצור ללא פקודת מעצר כל חייל כהגדרתו בסעיף 1 שאינו נותן ידיעות המספיקות לזהותו;
(3) לעצור כל חייל כהגדרתו בסעיף 1 שיש לו עליו פקודת מעצר לפי כל דין, וכל אדם אחר שיש לו עליו פקודת מעצר שניתנה לפי חוק זה".

במידה ומתקיימים התנאים בס' 1, רשאי שוטר צבאי לדרוש מאזרח להזדהות, לבצע או לא לבצע פעולות מסויימות ואף לעצור אותו במידת הצורך, ולפעול על פי סמכויות שוטר של משטרת ישראל.
במידה ושוטר צבאי עוצר אזרח, עליו להעבירו לידי משטרת ישראל בתוך 12 שעות.
 
למעלה