הושג הסכם: השביתה ברשויות המקומיות

הושג הסכם: השביתה ברשויות המקומיות

הושג הסכם: השביתה ברשויות המקומיות בוטלה - יוקם צוות לבדיקת הטענות.
 
למעלה