הורוביץ, אתה הרי יודע, שאיידס יותר מסוכן מקורונה

למעלה