הורדת שכר - מה הדין ?

מצב
הנושא נעול.

rafid1

Active member
מנהל
הורדת שכר - מה הדין ?

הורדת שכר - מה הדין ?
מעביד פרטי, ששיבץ עובד לעבודה בחברה אחרת (מזה מספר שנים), וחתום איתו על חוזה אישי . לאחר כשנה - במסגרת קיצוצי שכר בחברה האחרת, הודיעו לו כי גם התעריף שלו לגבי העובד - יקוצץ (כנראה בניגוד להסכם שביניהם). כתגובה - החליט להוריד את שכר העובדים שלו שבאותה חברה - בשיעור דומה (ב-%) . מה הדין כאן ? הפרת חוזה ? האם יש עילה לתביעה (אפילו שעברו כבר שנתיים מהקיצוץ?) כמובן שבמקביל גם אין בפועל העלאות שכר שנתיות כלשהן.
 
לדעתי, אין עילה.

הורדת שכר - מה הדין ?
מעביד פרטי, ששיבץ עובד לעבודה בחברה אחרת (מזה מספר שנים), וחתום איתו על חוזה אישי . לאחר כשנה - במסגרת קיצוצי שכר בחברה האחרת, הודיעו לו כי גם התעריף שלו לגבי העובד - יקוצץ (כנראה בניגוד להסכם שביניהם). כתגובה - החליט להוריד את שכר העובדים שלו שבאותה חברה - בשיעור דומה (ב-%) . מה הדין כאן ? הפרת חוזה ? האם יש עילה לתביעה (אפילו שעברו כבר שנתיים מהקיצוץ?) כמובן שבמקביל גם אין בפועל העלאות שכר שנתיות כלשהן.
לדעתי, אין עילה.
ככלל, כאשר יש הרעה בתנאים שסוכמו עם העובד, עומדת בפניו האופציה להתפטר בדין מפוטר. יכולת להודיע על התפטרותך בדין מפוטר ולהיות זכאי לפיצויי הפיטורים לאור הרעת תנאים. לדעתי, אינך יכול לטעון להרעה כעת, כי כבר חלף זמן רב ולא פעלת בסמוך להרעה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה