הורדות לביטוח לאומי

מרלן 1

New member
הורדות לביטוח לאומי

הנני עובדת בשתי עבודות עבודה אחת היא העיקרית ומשתכרת בערך 11.000.ש"ח ברוטו . וכן בעבודה שנייה כ-9חודשים בשנה כ- 2.000ש"ח ברוטו האם מגיע לי החזרים מביטוח לאומי ? תודה לתשובתכם מראש
 
עייני בקישור תאום דמי ביטוח ופעלי לפי ההוראות

http://www.btl.gov.il/Insurance/Nat...ges/עובד אצל כמה מעסיקים תיאום דמי ביטוח.aspx. וליתר דיוק כנסי לקישור המודגש: עובד שכיר - עובד אצל כמה מעסיקים: תיאום דמי ביטוח על-פי חוק הביטוח הלאומי עובד שמועסק אצל כמה מעסיקים, מנכה לו המעסיק המשני דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא, אלא אם מסר העובד למעסיק אישור מהביטוח הלאומי על ניכוי בשיעור שונה. להלן סוגי האישורים על ניכוי בשיעור שונה במקרים האלה: המעסיק שהעובד אצלו הצהיר בטופס 101 שאצלו הוא משתכר "משכורת נוספת" . א. סכום הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי נמוך מ- 4,809 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) , שהם 60% מהשכר הממוצע. אישור זה ניתן להפיק באתר התשלומים. לתשומת לבך, אתר התשלומים תומך רק בדפדפן מסוג explorer (גרסאות ביתא אינן נתמכות). ב. סכום הכנסתו הכוללת של העובד אצל מעסיק אחד או יותר עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 79,750 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) . אישור זה יינתן על-ידי מוקד תיאום דמי ביטוח. עובדים העונים על אחד התנאים האלה, שלא מסרו למעסיק שלהם אישור מהביטוח הלאומי על ניכוי בשיעור שונה, ומשכרם נוכו דמי ביטוח יתרים, זכאים להחזר דמי הביטוח, ועליהם להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להחזר ובקשה לתיאום דמי הביטוח. הגשת בקשה לקבלת אישור לתיאום דמי ביטוח כדי לקבל מהביטוח הלאומי אישור על תיאום דמי ביטוח, עליך לשלוח מכתב בקשה או טופס בקשה לתיאום דמי ביטוח אל המוסד לביטוח לאומי, מוקד תיאום דמי ביטוח, שד' וייצמן 13, ירושלים 91009, ולצרף למכתב את תלושי השכר מכל אחד ממעסיקיך. אפשר להעביר את הבקשה, כולל התלושים, לפקס: 03-5127408 או 03-5127409. אם בחודשים מסוימים שולם לך שכר נוסף או הפרשי שכר, עליך להגיש טופס101 לאותה השנה (פרטי שכר חודשיים), כדי שנוכל לבצע את החישובים הנדרשים. האישור מהביטוח הלאומי יישלח אליך לכתובת מגוריך. הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח כדי לקבל מהביטוח הלאומי את הכספים היתרים שנוכו לך, עליך לשלוח מכתב בקשה או טופס בקשה להחזר דמי ביטוח אל המוסד לביטוח לאומי, ולצרף תלושי שכר ופנסיה של החודשים שבעבורם אתה מבקש את ההחזר וכן המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי חשבונך, שאליו יועבר ההחזר. בבקשה יש לציין מיהו מעסיקך העיקרי ומיהו המעסיק המשני. אם בחודשים מסוימים שולם לך שכר נוסף או הפרשי שכר, עליך להגיש טופס 101 לאותה השנה (פרטי שכר חודשיים לשנה המבוקשת) כדי שנוכל לבצע את החישובים הנדרשים. הודעה על חישוב ההחזר של תיאום דמי הביטוח תישלח אליך לכתובת מגוריך. לאן יש לשלוח את הבקשה להחזר דמי ביטוח א. עובד שסכום הכנסתו אצל המעסיק העיקרי נמוך מ- 4,809 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) , שהם 60% מהשכר הממוצע - ישלח את הבקשה למוסד לביטוח לאומי, מוקד תיאום דמי ביטוח, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909. ב. עובד שהכנסתו אצל מעסיק אחד או יותר עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 79,750 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) - ישלח את הבקשה לתחום גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום המגורים. סכום ההכנסה המקסימלי שעל-פיו משולמים דמי הביטוח. על סכום ההכנסה מעל ההכנסה המקסימלית אין משלמים דמי ביטוח. מחושב על-פי 5 פעמים השכר הממוצע, כפי שפורסם בדצמבר 2005, ומקודם כל שנה לפי עליית המדד. המעסיק שהעובד אצלו הצהיר בטופס 101 שאצלו הוא משתכר משכורת חודשית. בהצלחה.
 
למעלה