הוצא מהקשרו

הוצא מהקשרו

זוהיר בהלול: "אני מעביר את השידור לפרקט הג'ודו" מזרון זוהיר, מזרון
 
למעלה