הועברנו לתחנה Vila Verde. מישהו מכיר ? עייריה של חרוצים?

למעלה