הוועדה לתכנון ובניה בעירית י-ם מאשר

הוועדה לתכנון ובניה בעירית י-ם מאשר

הוועדה לתכנון ובניה בעירית י-ם מאשרת כעת תוכנית לבניה יהודית בתוך השכונה שייח גראח. בחוץ הפגנה ומהומה.
 
למעלה