הוועדה המחוזית בי-ם מאשרת תוכנית גשר המוגרבי

הוועדה המחוזית בי-ם מאשרת תוכנית גשר המוגרבי

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים אישרה: להפקיד את תכנית "מעלה המוגרבים" הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, בראשות רות יוסף, החליטה בישיבתה מיום 16.10.2007, להפקיד את תכנית 12472 "מעלה המוגרבים", שמטרתה הקמת רמפה לעליית הולכי רגל להר הבית. הרמפה המוצעת תחבר את אזור הכניסה לרחבת הכותל המערבי לשער המוגרבים. שער זה מהווה כיום שער כניסה יחיד להר הבית, עבור האוכלוסייה הלא מוסלמית. הקמת המעלה החדש נדרשת בעקבות התמוטטות חלק מסוללת מעלה המוגרבים בחורף 2004, לאחר ירידת שלג כבד ורעידת אדמה שהתרחשה מוקדם יותר. כיום מתאפשרת הגישה להר הבית באמצעות גשר זמני מעץ המהווה מפגע חזותי. הוועדה המחוזית קיבלה בהחלטתה את המלצות הצוות המקצועי, בראשות מתכנן המחוז – גיא קב-ונקי, להקים גשר קל במופע מינימליסטי המרחף בגובה של 60-100 ס"מ מעל הממצאים הקיימים במקום. תוואי הגשר המוצע עוקב אחרי שביל הסוללה, ששימש לעליה להר הבית עד חורף 2004 ואחרי התל המדורג הקיים במקום. אורך הגשר המוצע הוא כ- 95 מ' והוא קצר באופן משמעותי בהשוואה לחלופה שקודמה בזמנו בהליך של היתר בנייה. הגשר ייבנה מפלדה ועץ וישען על מספר עמודי פלדה. התכנית, שהוכנה על ידי משרדי האדריכלים עדה כרמי מלמד ואלי אילן, קובעת את המסגרת התכנונית להקמת הגשר תוך שמירה על ממצאים מתקופות שונות מתחת לגשר ותוך התייחסות לגן הארכיאולוגי מדרום ולרחב הכותל שמצפון. עבודת התכנון לוותה בדוחות מקצועיים שבחנו היבטים ארכיאולוגיים והיבטים של תיעוד ושימור. הוועדה ציינה בהחלטה, כי היא רואה את הצורך בהפקדת התכנית הנוכחית לקידום פתרון נגישות לשער המוגרבים, אך קראה למתכנן המחוז ולמהנדס העיר לפעול במקביל לגיבוש עקרונות תכנון כוללים לרחבת הכותל המערבי.
 
למעלה