הוד11 - מניה2 - וסיכום / מעקב

הוד11 - מניה2 - וסיכום / מעקב

ראשית אציין שבשל טעות היו שתי הודעות מס' 8. לפיכך, הוד 10 תהיה הוד 8 השניה וההודעה הנוכחית קופצת מהאחרונה (9) ל-11. ועכשיו לענייננו, מניה 2 - לצערי, עקב מחזור נמוך מהצפוי ולמרות שמדובר במנית תא100 ששמה הוזכר כאן בעבר הלא רחוק, ע"י כינוי שמכבד את עצמו, לא התקבל אישור לפרסם את שם המניה. שמה פורסם ע"י קלקוליה בקומונה סגורה, סמוך למועד שציין זאת בזמן אמת. מייד לאחר מכן בוצע מעקב בשוק אחרי השפעת הפרסום על התנהגות המניה, ושמחנו לראות, שאין כל השפעה. היום תשואת המניה היכתה את תשואת השוק, למרות שטכנית, כפי שצויין, היא נחשבה גרועה. מובן שלאחר המסחר היום מצבה הטכני השתפר קמעה, אך היא עדיין בטריטוריה שלילית, לפי רוב אמות המידה הטכניות. אנו מקווים שהחשש לאי פרסום ציבורי הינו מובן, במיוחד כשהיום היינו פעילים במניה הנ"ל (כמו גם במניה מס' 1 שפוסמה בהודעה מס' 8 השניה ב1/2 - שיכון ובינוי, שסיימה היום שלילית, 0.84%- ברמה של 674.3. פתיחה 686 וגבוה מעל 690, שם גם היינו במכירות) - עד כה כל פעולות המכירה (בכל המניות הנ"ל - שתיים במספר) הינן רווחיות. ט.ל.ח. ערב טוב והמשך שבוע מוצלח מ.ו.
 
צמצום תחום פקיעה

ציבורי 1090-1180 טלח טווח פקיעה אישי 1060-1220 ושיוכיחו....................
 

פי 10 מארס

Well-known member
1130

אני מבקש מקסימום פקיעה על 1130 לא נקודה אחת יותר גם זה בקשה גדולה מדי ?
 

פי 10 מארס

Well-known member
1126 הנה הורדתי עוד 4

בוא נסגור על פקיעה 1126 מקסימום ונלחץ יד מזל וברכה
 
למעלה