הודעת שגיאה ב ASP.NET

הודעת שגיאה ב ASP.NET

שלום אני מנסה לחזור לתכנות קצת . אני מנסה להכניס לתוך מסד אקסס נתונים (ב C-SHARP) ומקבל את הודעת השגיאה הבאה System.FormatException: Index (zero based) must be greater than or equal to zero and less than the size of the argument list. זה הקוד שלי public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if (!Page.IsPostBack) { } } void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string header= tBHeader.Text; string sub_header=tBSub.Text; string aouthor=tBAouthor.Text; string source=tBSource.Text; string keyword1=tBKey1.Text; string keyword2=tBKey2.Text; string keyword3=tBKey3.Text; string keyword4=tBKey4.Text; string subject= tBSubject.Text; string SQL; SQL= string.Format("INSERT INTO katalog (header,sub_header,aouthor,source,keyword1,keyword2,keyword3,keyword4,subject) Values('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}','{6}','{7}','{8}','{9}')",header, sub_header,aouthor,source,keyword1,keyword2,keyword3,keyword4,subject); string ConnectionStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Ole DB Services=-4; Data Source=" + Server.MapPath("managment.mdb") + ";"; OleDbConnection insertcon = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(ConnectionStr); OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(SQL,insertcon); insertcon.Open(); myCommand.ExecuteNonQuery(); insertcon.Close(); }
 

steam5

New member
השאילתא שלך לא נכונה

אתה מנסה להכניס לתוך 9 שדות אבל ב VALUES יש לך 10 (0 עד 9 ) תבדוק את זה. או שתוריד את את VALUE מספר 9 או שתוסיף שדה ששכחת שאתה רוצה להכניס לו נתונים. יום טוב.
 
למעלה