הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
 

בועז ל

New member
תוואי כביש 79

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
תוואי כביש 79
 

בועז ל

New member
תמונת "לפני" באדיבות "נתיבי ישראל".

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
תמונת "לפני" באדיבות "נתיבי ישראל".
צולמה בפברואר 2012.
 

בועז ל

New member
תמונה נוספת מפברואר 2012

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
תמונה נוספת מפברואר 2012
באדיבות "נתיבי ישראל".
 

בועז ל

New member
תמונת "אחרי" באדיבות ניר שגיב

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
תמונת "אחרי" באדיבות ניר שגיב
מחלף גלעם. התמונה צולמה באחד במאי 2014.
 

בועז ל

New member
תמונת "אחרי" נוספת באדיבות ניר שגיב

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
תמונת "אחרי" נוספת באדיבות ניר שגיב
כל התמונות חופשיות לשימוש ופטורות מזכויות יוצרים.
 
תודה על התמונות

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
תודה על התמונות
נראה שהפתיחה תעזור לנהגים שנוסעים שם.
 
המחלף הזה לא נמצא שם כבר שנים?

הודעת "נתיבי ישראל" - פתיחת מחלף גלעם
כניסה חדשה לקריית אתא.

שלום רב,
מצורפת הודעה לעיתונות בעניין פתיחתו לתנועה של מחלף חדש בכביש 79 - מחלף גלעם, בקטע הדרך שבין מפרץ חיפה לבין הגליל.
בקטע האמור נשמרת רצועת דרך עבור הרכבת הקלה, שתפעל בעתיד בין מפרץ חיפה לבין נצרת.
מצורפות תמונות "לפני" ו"אחרי". התמונות האחרונות הן לפני (!) עבודות הגמר, שבמסגרתן תבוצענה עבודות שיקום נופי - עבודות ברמת גימור שכבר ניתן להבחין לאורך הכביש, במקומות שבהם הסתיימו פרויקטים דומים. באחת התמונות ניתן לראות את שאריות הכביש הישן שעדיין צריך לפרק ולסלק.

נסיעה טובה והמשך יום טוב.
אבי שמול, "עושים עניין".
המחלף הזה לא נמצא שם כבר שנים?
אני זוכר את מחלף גילעם באטלסים של תחילת שנות ה-2000. מה עשו שם? יכול להיות שהכוונה היא להרחבת כביש 79?
 

נתנאל531

Well-known member
הרחיבו אותו כך שיתאים לקיבולת גדולה יותר

המחלף הזה לא נמצא שם כבר שנים?
אני זוכר את מחלף גילעם באטלסים של תחילת שנות ה-2000. מה עשו שם? יכול להיות שהכוונה היא להרחבת כביש 79?
הרחיבו אותו כך שיתאים לקיבולת גדולה יותר
את המנהרה הפכו לכביש דו-מסלולי, וכן את כביש 79 החולף מלמעלה.

בנוסף, כנראה הרחיבו את מעגלי התנועה הסמוכים למחלף.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה