הודעת דוברות רכבת ישראל

מצב
הנושא נעול.
הודעת דוברות רכבת ישראל


הודעת דוברות רכבת ישראל

במהלך החודשים הקרובים יבוצעו עבודות תשתית לחיבור מסילת העמק לרשת המסילות הארצית
כחלק מעבודות הפיתוח לחיבור מסילת העמק למסילת החוף תופסק למספר ימים תנועת הרכבות בין חיפה ונהרייה, בשני הכיוונים, במטרה לסלול מסילה עוקפת לקו הקיים.
הפסקת התנועה תחל ביום ג' 26.5. תנועת הרכבות תחודש ביום א' בבוקר, 31.5, במתכונת ייעודית, לתקופת עבודות הפיתוח שתמשכנה כחצי שנה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה