הודעת דוברות רכבת ישראל: הישגי רבעון א' 2015

מצב
הנושא נעול.
הודעת דוברות רכבת ישראל: הישגי רבעון א' 2015

הודעת דוברות רכבת ישראל: הישגי רבעון א' 2015

רכבת ישראל מציגה את הישגיה לרבעון הראשון 2015:
החברה מציגה רווח נקי בסך של כ-215 מיליון ₪ בהשוואה להפסד בסך של כ-113.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

מצורפת ההודעה לעיתונות
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה