הודעות בנושא המטרונית...

מצב
הנושא נעול.

alantan

New member
הודעות בנושא המטרונית...

הודעות בנושא המטרונית...
 

alantan

New member
דברים שלא צויינו באתר ובחוברות

הודעות בנושא המטרונית...
דברים שלא צויינו באתר ובחוברות
תוך כדי מעבר על הקווים בעיר התחתית, גיליתי ממש במקרה שבוצע פישוט של הקווים שמוצאם בקרית הממשלה, כלומר 5/5א, 10, 12 ו-136 שמחליף את 23/23א.

לא עוד פיצול חד סיטרי בין שד' הפלי"ם מערבה ודרך העצמאות מזרחה, אלא כל הקווים שאינם מטרונית עוברים עתה בדרך העצמאות בשני הכיוונים. יתכן שמדובר רק בתוצר לוואי של מסלול המטרונית בשדרות הפלי"ם, אבל עבורי מדובר בהקלה ממשית בסיבוכיות של המפה!
 

alantan

New member
וקו 40/40א אינו מגיע יותר לקרית הממשלה

דברים שלא צויינו באתר ובחוברות
תוך כדי מעבר על הקווים בעיר התחתית, גיליתי ממש במקרה שבוצע פישוט של הקווים שמוצאם בקרית הממשלה, כלומר 5/5א, 10, 12 ו-136 שמחליף את 23/23א.

לא עוד פיצול חד סיטרי בין שד' הפלי"ם מערבה ודרך העצמאות מזרחה, אלא כל הקווים שאינם מטרונית עוברים עתה בדרך העצמאות בשני הכיוונים. יתכן שמדובר רק בתוצר לוואי של מסלול המטרונית בשדרות הפלי"ם, אבל עבורי מדובר בהקלה ממשית בסיבוכיות של המפה!
וקו 40/40א אינו מגיע יותר לקרית הממשלה
אלא מתחיל ומסיים בקיבוץ גלויות פינת נחום מילר.
 
אבל מכה רצינית לאוטובוסים העירוניים שתקועים

דברים שלא צויינו באתר ובחוברות
תוך כדי מעבר על הקווים בעיר התחתית, גיליתי ממש במקרה שבוצע פישוט של הקווים שמוצאם בקרית הממשלה, כלומר 5/5א, 10, 12 ו-136 שמחליף את 23/23א.

לא עוד פיצול חד סיטרי בין שד' הפלי"ם מערבה ודרך העצמאות מזרחה, אלא כל הקווים שאינם מטרונית עוברים עתה בדרך העצמאות בשני הכיוונים. יתכן שמדובר רק בתוצר לוואי של מסלול המטרונית בשדרות הפלי"ם, אבל עבורי מדובר בהקלה ממשית בסיבוכיות של המפה!
אבל מכה רצינית לאוטובוסים העירוניים שתקועים
עכשיו יחד עם כל התנועה ברחוב העצמאות
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה