הודעה מראש

מצב
הנושא נעול.
הודעה מראש

הודעה מראש
אני עובד על בסיס חודשי במקום עבודה. שוקל לעזוב אותו (להתפטר) לא זוכר מה חתום בחוזה על הודעה מראש , חושב שחודש. אני מבין שהחוק אומר אחרת. משהו כמו יום עבודה לכל חודש עבודה. (זה נכון? גם לעובד לא על בסיס יומי?) שאלתי: האם במקרה שיש סתירה בין החוזה שחתמתי ובין החוק החוק מנצח או שמקום העבודה עם החוזה "מנצח"? מקום העבודה הזה, אגב, העביר לפני מספר חודשים מהלך של הרעת תנאים (משכר איקס הפחיתו לעובדים לשכר נמוך יותר והיתר לפי עמלות. זה הרעת תנאים, לא? האם זה יחזק את הקייס שלי למקרה שיתבעו אותי על אי הודעה מראש?
 
אגב, אני עובד פחות משנה. תודה.

הודעה מראש
אני עובד על בסיס חודשי במקום עבודה. שוקל לעזוב אותו (להתפטר) לא זוכר מה חתום בחוזה על הודעה מראש , חושב שחודש. אני מבין שהחוק אומר אחרת. משהו כמו יום עבודה לכל חודש עבודה. (זה נכון? גם לעובד לא על בסיס יומי?) שאלתי: האם במקרה שיש סתירה בין החוזה שחתמתי ובין החוק החוק מנצח או שמקום העבודה עם החוזה "מנצח"? מקום העבודה הזה, אגב, העביר לפני מספר חודשים מהלך של הרעת תנאים (משכר איקס הפחיתו לעובדים לשכר נמוך יותר והיתר לפי עמלות. זה הרעת תנאים, לא? האם זה יחזק את הקייס שלי למקרה שיתבעו אותי על אי הודעה מראש?
אגב, אני עובד פחות משנה. תודה.
 
זה לא יחזק את הקייס שלך אבל אתה לא

הודעה מראש
אני עובד על בסיס חודשי במקום עבודה. שוקל לעזוב אותו (להתפטר) לא זוכר מה חתום בחוזה על הודעה מראש , חושב שחודש. אני מבין שהחוק אומר אחרת. משהו כמו יום עבודה לכל חודש עבודה. (זה נכון? גם לעובד לא על בסיס יומי?) שאלתי: האם במקרה שיש סתירה בין החוזה שחתמתי ובין החוק החוק מנצח או שמקום העבודה עם החוזה "מנצח"? מקום העבודה הזה, אגב, העביר לפני מספר חודשים מהלך של הרעת תנאים (משכר איקס הפחיתו לעובדים לשכר נמוך יותר והיתר לפי עמלות. זה הרעת תנאים, לא? האם זה יחזק את הקייס שלי למקרה שיתבעו אותי על אי הודעה מראש?
זה לא יחזק את הקייס שלך אבל אתה לא
ממש צריך חיזוק. בתי הדין בפסיקתם קבעו כי במקרה של הודעה מוקדמת של העובד, החוק גובר ולא החוזה. מאחר ולא ציינת את תקופת הודעתך המדויקת קשה לי לענות לך לגבי מספר ימי ההודעה המוקדמת שעליך לתת. חוק הודעה מוקדמת הוא חוק פשוט מאוד. אני מצרפת לך קישור לחוק. ההגדרה בחוק לעובד עפ"י שעה היא - "עובד בשכר" ולעובד במשכורת גלובלית החוק קורא - "עובד במשכורת". עיין בחוק בסעיף 4 וחשב את ימי ההודעה שעליך לתת.
 
תודה רבה! ולענין הרעת התנאים, אודה

זה לא יחזק את הקייס שלך אבל אתה לא
ממש צריך חיזוק. בתי הדין בפסיקתם קבעו כי במקרה של הודעה מוקדמת של העובד, החוק גובר ולא החוזה. מאחר ולא ציינת את תקופת הודעתך המדויקת קשה לי לענות לך לגבי מספר ימי ההודעה המוקדמת שעליך לתת. חוק הודעה מוקדמת הוא חוק פשוט מאוד. אני מצרפת לך קישור לחוק. ההגדרה בחוק לעובד עפ"י שעה היא - "עובד בשכר" ולעובד במשכורת גלובלית החוק קורא - "עובד במשכורת". עיין בחוק בסעיף 4 וחשב את ימי ההודעה שעליך לתת.
תודה רבה! ולענין הרעת התנאים, אודה
לך אם תוכלי לענות לי גם על זה. תודה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה