הודעה מראש על פיטורין

מצב
הנושא נעול.

Arielvista

New member
הודעה מראש על פיטורין

הודעה מראש על פיטורין
לפני כשלושה חודשים התחלתי לעבוד אצל מעסיק חדש. ההעסקה הייתה על בסיס שעתי, 7 שעות ביום, כל יום.
בשבוע שעבר הופסקה ההעסקה (עקב חוסר "כימיה" ביני לבין המעסיק), והוא שלח לי מכתב (מייל) סיום העסקה.
השאלה שלי היא האם הוא חייב לשלם לי על ימי "הודעה מוקדמת"?
ואם כן אז כמה ימים?
 
הינך זכאי ל-3 ימי הודעה מוקדמת

הודעה מראש על פיטורין
לפני כשלושה חודשים התחלתי לעבוד אצל מעסיק חדש. ההעסקה הייתה על בסיס שעתי, 7 שעות ביום, כל יום.
בשבוע שעבר הופסקה ההעסקה (עקב חוסר "כימיה" ביני לבין המעסיק), והוא שלח לי מכתב (מייל) סיום העסקה.
השאלה שלי היא האם הוא חייב לשלם לי על ימי "הודעה מוקדמת"?
ואם כן אז כמה ימים?
הינך זכאי ל-3 ימי הודעה מוקדמת
ככל שלא נקבע אחרת (ובאופן מיטיב) בחוזה עבודתך - הנך זכאי מכח "חוק הודעה מוקדמת" ל-3 ימי הודעה מוקדמת, במהלכם עליך להגיע לעבודה ולעבוד, אלא אם המעסיק פוטר אותך מפורשות מחובה זו.
 

Arielvista

New member
תודה


הינך זכאי ל-3 ימי הודעה מוקדמת
ככל שלא נקבע אחרת (ובאופן מיטיב) בחוזה עבודתך - הנך זכאי מכח "חוק הודעה מוקדמת" ל-3 ימי הודעה מוקדמת, במהלכם עליך להגיע לעבודה ולעבוד, אלא אם המעסיק פוטר אותך מפורשות מחובה זו.
תודה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה