הודעה מוקדמת/ תמרצים

מצב
הנושא נעול.
הודעה מוקדמת/ תמרצים ../images/Emo53.gif

הודעה מוקדמת/ תמרצים

קצת ארוך... אחרי שנה וחצי במקום עבודתי, הגשתי מכתב התפטרות. לדברי המעביד בחוזה העבודה שלי התחייבתי ל 60 יום הודעה מוקדמת (מה שנכון לפי חוזה העסקתי) , ואז הגשתי מכתב התפטרות שנכנס לפועל 60 יום מיום ההודעה שלי (15/7) בינתיים מאז יורדים לחיי בכל דרך אפשרית (הרבה יותר מהרגילJ )... מה שלא עושה ממש חשק להישאר, מה גם שמקום העבודה העתידי לי לוחץ עלי להגיע מוקדם ככל הניתן.... אולי זה השלב לציין כי סביבת העבודה במקום העבודה הנוכחי מאוד לא נעים, הבוס משתמש לעיתים קרובות בפועל ז.נ.ה על כל נגזרותיו, ומרבה לקלל/להעליב/להשאיר שעות ארוכות בהמתנה לדיון איתו (אני עובדת על משכורת גלובלית)... ושאר ירקות.... חוזה העבודה דרקוני, וכלל די הרבה סעיפים מבלבלים, אני מצרפת חלקים נבחרים : § תקופת ההכשרה והניסיון – 9 החודשים הראשונים לתקופת העסקתו של העובד ייחשבו לתקופת הכשרה וניסיון. בתקופה זו יושם דגש על לימוד והכרת העובד את סביבת העבודה. לימוד והכרת ספקים/לקוחות/מוצרים/אנשי קשר וכו'. § תקופת מינימום לעבודה – העובד מתחייב לעבוד אצל המעביד לפחות תקופה של 33 חודשים רצופים מיום תחילת תקופת העבודה. מוסכם בזה כי תקופת המינימום לעבודה נקבעה על רקע מידת השקעה, בזמן ובכסף הצפויה מצד המעביד בהכשרתו ושל העובד בתקופת ההכשרה והניסיון, בשים לב לכך שבמהלך תקופה זו רמת המקצועיות והתפוקה הצפויה מצד העובד תהיה פחותה במידה נכרת מהמצופה ממנו והמצדיקה את המטרה לשמה הוחלט להעסיקו מלכתחילה, ומאידך על מנת שעבודת העובד אצל המעביד, במהלך כל תקופת המינימום לעבודה, ברמה המקצועית, התפוקה והתרומה המצופה תאפשר למעביד לכסות באמצעותה גם את השקעתו בעובד בתקופת ההכשרה והניסיון. העובד מאשר בזה כי לאחר שבירר את מאפייני ותוכן הפעילות המעביד ומהות התפקיד, הוא שותף מלא להערכה, והוא נותן את הסכמתו המלאה לכך, שתקופת 33 חודשים הנ"ל הנה מינימלית מבחינת אורכה לשם השגת היעדים לשמם נקבעה. § בסעיף משכורת רשום: "תמורת עבדותו של העובד במהלך תקופת ההכשרה והניסיון ישלם המעביד לעובד משכורת ברוטו בסך Z לכל חודש, אשר מורכבת משכר יסוד של X המהווה תמורה מלאה בעד עבודתו של העובד אצל המעביד במהלך תקופת ההכשרה והניסיון וכן מסכום נוסף בסך Y (להלן "סכום התמריץ"). (הבהרה שלי : Z (סך הכל המשכורת) = X (שכר יסוד) + Y (תמריץ) § סכום התמריץ נועד להוות תמריץ ועידוד לעובד להצטרף לשורות עובדיו של המעביד. תשלום סכום התמריץ מתבסס על הציפייה שהעובד ימשיך בעבודתו של המעביד תקופת של 24 חודשים לפחות לאחר תקופת ההכשרה והניסיון. § היה בתקופת המינימום לעבודה העובד יתפטר מעבודתו אצל המעביד, שלא כתוצאה מוחשית בתנאי העבודה, שלא כתוצאה מהפרה יסודית של הסכם עבודה זה ע"י המעביד או שלא כתוצאה מסיבה רפואית מהותית שיש בה למנוע את המשך עבודתו של המעביד. § במקרה של התפטרות או פיטורים כאמור בתוך 12 חודש ממועד תחילת העבודה יהיה על העובד להשיב 25% מכל סכומי התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום תפקידו. § במקרה של התפטרות או פיטורים החל מהחודש ה 13 ועד לתום החודש ה 24 לתקופת העבודה יהי על העובד להשיב למעביד סך של 15% מכל סכום התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום עבודתו. § משכורת לאחר תקופת ההכשרה והניסיון – תמורת עבודתו של העובד אצל המעביד לאחר תקופת ההשכרה והניסיון , ישלם המעביד לעובד משכורת ברוטו של Z + 500 ₪ לכל חודש. מוסכם בזאת כי למרות שתקופת ההכשרה הינה 9 חודשים, המשכורת תועלה לאחר 3 חודשים ותוך כדי תקופת ההכשרה. (המשפט האחרון הוסף כתב יד ע"ג החוזה) ועכשיו לשאלות: - האם אני חייבת באמת להישאר פה עוד חודש וחצי ?? , מצד אחד זה שרשום בחוזה, וגם את המכתב התפטרות לי כתבתי לפי זה..., מצד שני בדפדוף בפורום נתקלתי בציטוט הבא: "חוק הודעה מוקדמת גובר על חוזה אישי שנחתם בין עובד למעסיק. לכן, את צריכה לתת הודעה מוקדמת ככתוב בחוק ולא ככתוב בחוזה. תקופת ההודעה המוקדמת למי שעבד מעל שנה במשכורת גלובלית היא 30 יום" אז מתוך נקודת הנחה, אני לא מעונינת להישאר פה רגע נוסף, מה עלי לעשות ? - כמה כסך אם בכלל הוא יכול לדרוש ממני להחזיר ? מצד אחד רשום שאני מקבלת את תמריץ ב 9 בחודשים הראשונים לעבודתי, אז אני מבינה שזה יכול להיות : 9 חודשים כפול Y כפול 15%, כי אחרי 9 חודשים לא מצוין כי השכר שלי מורכב מתמריץ , האם אני צודקת ? למיותר לציין שפיצויים פיטורים – אין סיכוי שאקבל .... אשמח לשמוע את דעתכם לגבי 2 הנקודות הללו... תודה !!!
 
אנא קצרי את שאלתך ומקדי אותה.

הודעה מוקדמת/ תמרצים

קצת ארוך... אחרי שנה וחצי במקום עבודתי, הגשתי מכתב התפטרות. לדברי המעביד בחוזה העבודה שלי התחייבתי ל 60 יום הודעה מוקדמת (מה שנכון לפי חוזה העסקתי) , ואז הגשתי מכתב התפטרות שנכנס לפועל 60 יום מיום ההודעה שלי (15/7) בינתיים מאז יורדים לחיי בכל דרך אפשרית (הרבה יותר מהרגילJ )... מה שלא עושה ממש חשק להישאר, מה גם שמקום העבודה העתידי לי לוחץ עלי להגיע מוקדם ככל הניתן.... אולי זה השלב לציין כי סביבת העבודה במקום העבודה הנוכחי מאוד לא נעים, הבוס משתמש לעיתים קרובות בפועל ז.נ.ה על כל נגזרותיו, ומרבה לקלל/להעליב/להשאיר שעות ארוכות בהמתנה לדיון איתו (אני עובדת על משכורת גלובלית)... ושאר ירקות.... חוזה העבודה דרקוני, וכלל די הרבה סעיפים מבלבלים, אני מצרפת חלקים נבחרים : § תקופת ההכשרה והניסיון – 9 החודשים הראשונים לתקופת העסקתו של העובד ייחשבו לתקופת הכשרה וניסיון. בתקופה זו יושם דגש על לימוד והכרת העובד את סביבת העבודה. לימוד והכרת ספקים/לקוחות/מוצרים/אנשי קשר וכו'. § תקופת מינימום לעבודה – העובד מתחייב לעבוד אצל המעביד לפחות תקופה של 33 חודשים רצופים מיום תחילת תקופת העבודה. מוסכם בזה כי תקופת המינימום לעבודה נקבעה על רקע מידת השקעה, בזמן ובכסף הצפויה מצד המעביד בהכשרתו ושל העובד בתקופת ההכשרה והניסיון, בשים לב לכך שבמהלך תקופה זו רמת המקצועיות והתפוקה הצפויה מצד העובד תהיה פחותה במידה נכרת מהמצופה ממנו והמצדיקה את המטרה לשמה הוחלט להעסיקו מלכתחילה, ומאידך על מנת שעבודת העובד אצל המעביד, במהלך כל תקופת המינימום לעבודה, ברמה המקצועית, התפוקה והתרומה המצופה תאפשר למעביד לכסות באמצעותה גם את השקעתו בעובד בתקופת ההכשרה והניסיון. העובד מאשר בזה כי לאחר שבירר את מאפייני ותוכן הפעילות המעביד ומהות התפקיד, הוא שותף מלא להערכה, והוא נותן את הסכמתו המלאה לכך, שתקופת 33 חודשים הנ"ל הנה מינימלית מבחינת אורכה לשם השגת היעדים לשמם נקבעה. § בסעיף משכורת רשום: "תמורת עבדותו של העובד במהלך תקופת ההכשרה והניסיון ישלם המעביד לעובד משכורת ברוטו בסך Z לכל חודש, אשר מורכבת משכר יסוד של X המהווה תמורה מלאה בעד עבודתו של העובד אצל המעביד במהלך תקופת ההכשרה והניסיון וכן מסכום נוסף בסך Y (להלן "סכום התמריץ"). (הבהרה שלי : Z (סך הכל המשכורת) = X (שכר יסוד) + Y (תמריץ) § סכום התמריץ נועד להוות תמריץ ועידוד לעובד להצטרף לשורות עובדיו של המעביד. תשלום סכום התמריץ מתבסס על הציפייה שהעובד ימשיך בעבודתו של המעביד תקופת של 24 חודשים לפחות לאחר תקופת ההכשרה והניסיון. § היה בתקופת המינימום לעבודה העובד יתפטר מעבודתו אצל המעביד, שלא כתוצאה מוחשית בתנאי העבודה, שלא כתוצאה מהפרה יסודית של הסכם עבודה זה ע"י המעביד או שלא כתוצאה מסיבה רפואית מהותית שיש בה למנוע את המשך עבודתו של המעביד. § במקרה של התפטרות או פיטורים כאמור בתוך 12 חודש ממועד תחילת העבודה יהיה על העובד להשיב 25% מכל סכומי התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום תפקידו. § במקרה של התפטרות או פיטורים החל מהחודש ה 13 ועד לתום החודש ה 24 לתקופת העבודה יהי על העובד להשיב למעביד סך של 15% מכל סכום התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום עבודתו. § משכורת לאחר תקופת ההכשרה והניסיון – תמורת עבודתו של העובד אצל המעביד לאחר תקופת ההשכרה והניסיון , ישלם המעביד לעובד משכורת ברוטו של Z + 500 ₪ לכל חודש. מוסכם בזאת כי למרות שתקופת ההכשרה הינה 9 חודשים, המשכורת תועלה לאחר 3 חודשים ותוך כדי תקופת ההכשרה. (המשפט האחרון הוסף כתב יד ע"ג החוזה) ועכשיו לשאלות: - האם אני חייבת באמת להישאר פה עוד חודש וחצי ?? , מצד אחד זה שרשום בחוזה, וגם את המכתב התפטרות לי כתבתי לפי זה..., מצד שני בדפדוף בפורום נתקלתי בציטוט הבא: "חוק הודעה מוקדמת גובר על חוזה אישי שנחתם בין עובד למעסיק. לכן, את צריכה לתת הודעה מוקדמת ככתוב בחוק ולא ככתוב בחוזה. תקופת ההודעה המוקדמת למי שעבד מעל שנה במשכורת גלובלית היא 30 יום" אז מתוך נקודת הנחה, אני לא מעונינת להישאר פה רגע נוסף, מה עלי לעשות ? - כמה כסך אם בכלל הוא יכול לדרוש ממני להחזיר ? מצד אחד רשום שאני מקבלת את תמריץ ב 9 בחודשים הראשונים לעבודתי, אז אני מבינה שזה יכול להיות : 9 חודשים כפול Y כפול 15%, כי אחרי 9 חודשים לא מצוין כי השכר שלי מורכב מתמריץ , האם אני צודקת ? למיותר לציין שפיצויים פיטורים – אין סיכוי שאקבל .... אשמח לשמוע את דעתכם לגבי 2 הנקודות הללו... תודה !!!
אנא קצרי את שאלתך ומקדי אותה.
 
אוקיי...

אנא קצרי את שאלתך ומקדי אותה.
אוקיי...
1. בחוזה עבודתי, מצויין שעלי לתת 60 יום התראה מוקדמת, לפי זה גם נסחתי את מכתב ההתפטורת שלי. האם אני מבינה נכון ש"חוק הודעה מוקדמת" שמחייב אותי לתת 30 יום גובר על כך חוזה שחתמתי עליו עם המעביד?, ואם כן, האם אני יכולה להגיש "תיקון" למכתב ההתפטרות המקורי שלי ? 2 האם המעביד יכול לדרוש ממני את "דמי התמריץ" ששולמו לי ? ואם כן לפי איזה חישוב? מודה לך מקרב לב על התגובה המהירה!
 
תשובות ושאלות הבהרה

אוקיי...
1. בחוזה עבודתי, מצויין שעלי לתת 60 יום התראה מוקדמת, לפי זה גם נסחתי את מכתב ההתפטורת שלי. האם אני מבינה נכון ש"חוק הודעה מוקדמת" שמחייב אותי לתת 30 יום גובר על כך חוזה שחתמתי עליו עם המעביד?, ואם כן, האם אני יכולה להגיש "תיקון" למכתב ההתפטרות המקורי שלי ? 2 האם המעביד יכול לדרוש ממני את "דמי התמריץ" ששולמו לי ? ואם כן לפי איזה חישוב? מודה לך מקרב לב על התגובה המהירה!
תשובות ושאלות הבהרה
1. ככלל, נפסק בעבר כי החוק גובר על הסכם וכי לא ניתן לדרוש מהעובד הודעה מוקדמת הארוכה מהקבוע בחוק. הודעה של 30 יום היא רק אם עבדת מעל שנה. אם עבדת מתחת לשנה אנא צייני כמה זמן הועסקת ואנא צייני האם הועסקת כעובדת בשכר (עפ"י שעות) או כעובדת במשכורת גלובלית. המקרה שלך הוא קצת בעייתי מאחר וכבר הודעת על 60 ימי הודעה מוקדמת ויהיה בכך משום חוסר תום לב לחזור בך מהודעתך וזאת על אף שלא ידעת על כך שהחוק גובר. לכן, הייתי מציעה לפנות למעסיק וליידע אותו שהחוק מחייב אותך בהודעה מוקדמת קצרה יותר וכי החוק גובר. אם המעסיק יקבל את טענתך - יופי לנו. אם הוא לא יקבל את טענתך ויודיע לך שהוא יתבע אותך על הפרת החוזה והפרת הודעתך, הייתי שוקלת שוב את צעדיי. מציעה שתחזרי אלינו במצב כזה ונחשוב יחד על ההשלכות. 2. נושא פיצוי המעסיק על עזיבה מוקדמת מוכר ומאושר ע"י פסיקת בתי הדין. יש לציין כי הפיצוי שהמעסיק דורש מהעובד צריך שיהיה מידתי ויקח בחשבון את עלות ההכשרה שהמעסיק השקיע בך וכן את משך הזמן שכבר עבדת. שוב, אם הוא אכן יודיע לך על קיצוץ תמריץ בגלל עזיבה מוקדמת, חיזרי אלינו אם הפרטים הבאים: אורך הקורס שעברת/הכשרה וכמה זמן עבדת סך הכל.
 
ועוד שאלות ותשובות הבהרה

תשובות ושאלות הבהרה
1. ככלל, נפסק בעבר כי החוק גובר על הסכם וכי לא ניתן לדרוש מהעובד הודעה מוקדמת הארוכה מהקבוע בחוק. הודעה של 30 יום היא רק אם עבדת מעל שנה. אם עבדת מתחת לשנה אנא צייני כמה זמן הועסקת ואנא צייני האם הועסקת כעובדת בשכר (עפ"י שעות) או כעובדת במשכורת גלובלית. המקרה שלך הוא קצת בעייתי מאחר וכבר הודעת על 60 ימי הודעה מוקדמת ויהיה בכך משום חוסר תום לב לחזור בך מהודעתך וזאת על אף שלא ידעת על כך שהחוק גובר. לכן, הייתי מציעה לפנות למעסיק וליידע אותו שהחוק מחייב אותך בהודעה מוקדמת קצרה יותר וכי החוק גובר. אם המעסיק יקבל את טענתך - יופי לנו. אם הוא לא יקבל את טענתך ויודיע לך שהוא יתבע אותך על הפרת החוזה והפרת הודעתך, הייתי שוקלת שוב את צעדיי. מציעה שתחזרי אלינו במצב כזה ונחשוב יחד על ההשלכות. 2. נושא פיצוי המעסיק על עזיבה מוקדמת מוכר ומאושר ע"י פסיקת בתי הדין. יש לציין כי הפיצוי שהמעסיק דורש מהעובד צריך שיהיה מידתי ויקח בחשבון את עלות ההכשרה שהמעסיק השקיע בך וכן את משך הזמן שכבר עבדת. שוב, אם הוא אכן יודיע לך על קיצוץ תמריץ בגלל עזיבה מוקדמת, חיזרי אלינו אם הפרטים הבאים: אורך הקורס שעברת/הכשרה וכמה זמן עבדת סך הכל.
ועוד שאלות ותשובות הבהרה
1. - עבדתי מעל שנה (17 חודש) כעובדת בשכר. חשבתי לשלוח את המכתב הבא: הנדון: תיקון למכתב התפטרות מ 13/7. § לאחר בדיקת דיני עבודה, עולה כי "חוק הודעה מוקדמת" גובר על הסכם עבודתי. § לפי החוק בהיותי עובדת בשכר, הרי שאני מחויבת למתן הודעה מוקדמת של 30 יום. § לפיכך, היות והודעתי על התפטרותי בתאריך 13/7, זו תכנס לתוקף ב 13/8. § למרות האמור לעיל מתוך רצון לסיים את יחסי העבודה בצורה תקינה, אסכים להגיע להעביר חפיפה מסודרת למחליפי בתפקיד. מה דעתכם על המכתב? 2. לגבי פיצוי המעביד: לא עברתי כל קורס או השתלמות, המעביד הגדיר את 9 החודשים הראשונים להעסקתי כתקופת הכשרה, את השכר שלי למעשה פצל לשכר יסוד + תמריץ. לא נקבעו באילו תנאים אקבל את התמריץ ולמעשה בכל חודש קבלתי תמריץ ללא קשר למידת הצלחתי בעבודה. לעומת זאת המעביד הגדיר שבמידה ואעזוב את מקום עבודתי לפי המשך שמוגדר בחוזה (33 חודש), אצטרך להחזיר 15% מכלל התמריצים שקבלתי. האם זה חוקי ? 3. האם הוא יכול לקזז מהמשכורת שלי סכומים שהוא חושב שמגיע לו (גם אם כתובים בחוזה) או שזה דורש פסק דין של בית הדין לעבודה ? שוב המון תודה לך, אני מניחה שאת יכולה להבין באיזה מערבולת אני נמצאת....
 
תשובות

ועוד שאלות ותשובות הבהרה
1. - עבדתי מעל שנה (17 חודש) כעובדת בשכר. חשבתי לשלוח את המכתב הבא: הנדון: תיקון למכתב התפטרות מ 13/7. § לאחר בדיקת דיני עבודה, עולה כי "חוק הודעה מוקדמת" גובר על הסכם עבודתי. § לפי החוק בהיותי עובדת בשכר, הרי שאני מחויבת למתן הודעה מוקדמת של 30 יום. § לפיכך, היות והודעתי על התפטרותי בתאריך 13/7, זו תכנס לתוקף ב 13/8. § למרות האמור לעיל מתוך רצון לסיים את יחסי העבודה בצורה תקינה, אסכים להגיע להעביר חפיפה מסודרת למחליפי בתפקיד. מה דעתכם על המכתב? 2. לגבי פיצוי המעביד: לא עברתי כל קורס או השתלמות, המעביד הגדיר את 9 החודשים הראשונים להעסקתי כתקופת הכשרה, את השכר שלי למעשה פצל לשכר יסוד + תמריץ. לא נקבעו באילו תנאים אקבל את התמריץ ולמעשה בכל חודש קבלתי תמריץ ללא קשר למידת הצלחתי בעבודה. לעומת זאת המעביד הגדיר שבמידה ואעזוב את מקום עבודתי לפי המשך שמוגדר בחוזה (33 חודש), אצטרך להחזיר 15% מכלל התמריצים שקבלתי. האם זה חוקי ? 3. האם הוא יכול לקזז מהמשכורת שלי סכומים שהוא חושב שמגיע לו (גם אם כתובים בחוזה) או שזה דורש פסק דין של בית הדין לעבודה ? שוב המון תודה לך, אני מניחה שאת יכולה להבין באיזה מערבולת אני נמצאת....
תשובות
1. המכתב נראה בסדר. קחי בחשבון שעפ"י חוק, אין כזה דבר חצי עובד. כלומר ימי חפיפה הם ימים שצריך לשלם לך עליהם ולמעשה הגעתך לעבודה מטילה בספק את עצם ניתוק יחסי עובד מעביד. בכל זאת, אני לא רואה נזק בלעשות ניסיון כזה ולקוות שנכונותך תאפשר סיום חלק של היחסים. 2. הוא יכול לקזז ואת יכולה לתבוע. לא ברור לי מה היה ב-9 חודשים האלו והאם פירותיך היו זהים לפירות של עובד שעבד חודש או שעבד שנתיים, כלומר לא ברור לי האם באמת היתה כאן השקעה כלשהיא של המעסיק בהכשרתך. ההשקעה לא חייבת להיות ממונית. השקעה יכולה להיות גם במובן שהתפוקה של בחודשים הראשונים נמוכה יותר ולמעשה המעסיק בונה על כך שרק לאחר תקופה מסויימת הוא יזכה לתשואה מעבודתך. אם הוא יקזז לך את התמריצים, תוכלי להגיש תביעה.
 
תודה, ותחזיקו לי אצבעות....

תשובות
1. המכתב נראה בסדר. קחי בחשבון שעפ"י חוק, אין כזה דבר חצי עובד. כלומר ימי חפיפה הם ימים שצריך לשלם לך עליהם ולמעשה הגעתך לעבודה מטילה בספק את עצם ניתוק יחסי עובד מעביד. בכל זאת, אני לא רואה נזק בלעשות ניסיון כזה ולקוות שנכונותך תאפשר סיום חלק של היחסים. 2. הוא יכול לקזז ואת יכולה לתבוע. לא ברור לי מה היה ב-9 חודשים האלו והאם פירותיך היו זהים לפירות של עובד שעבד חודש או שעבד שנתיים, כלומר לא ברור לי האם באמת היתה כאן השקעה כלשהיא של המעסיק בהכשרתך. ההשקעה לא חייבת להיות ממונית. השקעה יכולה להיות גם במובן שהתפוקה של בחודשים הראשונים נמוכה יותר ולמעשה המעסיק בונה על כך שרק לאחר תקופה מסויימת הוא יזכה לתשואה מעבודתך. אם הוא יקזז לך את התמריצים, תוכלי להגיש תביעה.
תודה, ותחזיקו לי אצבעות....
אדווח בהמשך...
 

שיר ורד

New member
מספר הערות

הודעה מוקדמת/ תמרצים

קצת ארוך... אחרי שנה וחצי במקום עבודתי, הגשתי מכתב התפטרות. לדברי המעביד בחוזה העבודה שלי התחייבתי ל 60 יום הודעה מוקדמת (מה שנכון לפי חוזה העסקתי) , ואז הגשתי מכתב התפטרות שנכנס לפועל 60 יום מיום ההודעה שלי (15/7) בינתיים מאז יורדים לחיי בכל דרך אפשרית (הרבה יותר מהרגילJ )... מה שלא עושה ממש חשק להישאר, מה גם שמקום העבודה העתידי לי לוחץ עלי להגיע מוקדם ככל הניתן.... אולי זה השלב לציין כי סביבת העבודה במקום העבודה הנוכחי מאוד לא נעים, הבוס משתמש לעיתים קרובות בפועל ז.נ.ה על כל נגזרותיו, ומרבה לקלל/להעליב/להשאיר שעות ארוכות בהמתנה לדיון איתו (אני עובדת על משכורת גלובלית)... ושאר ירקות.... חוזה העבודה דרקוני, וכלל די הרבה סעיפים מבלבלים, אני מצרפת חלקים נבחרים : § תקופת ההכשרה והניסיון – 9 החודשים הראשונים לתקופת העסקתו של העובד ייחשבו לתקופת הכשרה וניסיון. בתקופה זו יושם דגש על לימוד והכרת העובד את סביבת העבודה. לימוד והכרת ספקים/לקוחות/מוצרים/אנשי קשר וכו'. § תקופת מינימום לעבודה – העובד מתחייב לעבוד אצל המעביד לפחות תקופה של 33 חודשים רצופים מיום תחילת תקופת העבודה. מוסכם בזה כי תקופת המינימום לעבודה נקבעה על רקע מידת השקעה, בזמן ובכסף הצפויה מצד המעביד בהכשרתו ושל העובד בתקופת ההכשרה והניסיון, בשים לב לכך שבמהלך תקופה זו רמת המקצועיות והתפוקה הצפויה מצד העובד תהיה פחותה במידה נכרת מהמצופה ממנו והמצדיקה את המטרה לשמה הוחלט להעסיקו מלכתחילה, ומאידך על מנת שעבודת העובד אצל המעביד, במהלך כל תקופת המינימום לעבודה, ברמה המקצועית, התפוקה והתרומה המצופה תאפשר למעביד לכסות באמצעותה גם את השקעתו בעובד בתקופת ההכשרה והניסיון. העובד מאשר בזה כי לאחר שבירר את מאפייני ותוכן הפעילות המעביד ומהות התפקיד, הוא שותף מלא להערכה, והוא נותן את הסכמתו המלאה לכך, שתקופת 33 חודשים הנ"ל הנה מינימלית מבחינת אורכה לשם השגת היעדים לשמם נקבעה. § בסעיף משכורת רשום: "תמורת עבדותו של העובד במהלך תקופת ההכשרה והניסיון ישלם המעביד לעובד משכורת ברוטו בסך Z לכל חודש, אשר מורכבת משכר יסוד של X המהווה תמורה מלאה בעד עבודתו של העובד אצל המעביד במהלך תקופת ההכשרה והניסיון וכן מסכום נוסף בסך Y (להלן "סכום התמריץ"). (הבהרה שלי : Z (סך הכל המשכורת) = X (שכר יסוד) + Y (תמריץ) § סכום התמריץ נועד להוות תמריץ ועידוד לעובד להצטרף לשורות עובדיו של המעביד. תשלום סכום התמריץ מתבסס על הציפייה שהעובד ימשיך בעבודתו של המעביד תקופת של 24 חודשים לפחות לאחר תקופת ההכשרה והניסיון. § היה בתקופת המינימום לעבודה העובד יתפטר מעבודתו אצל המעביד, שלא כתוצאה מוחשית בתנאי העבודה, שלא כתוצאה מהפרה יסודית של הסכם עבודה זה ע"י המעביד או שלא כתוצאה מסיבה רפואית מהותית שיש בה למנוע את המשך עבודתו של המעביד. § במקרה של התפטרות או פיטורים כאמור בתוך 12 חודש ממועד תחילת העבודה יהיה על העובד להשיב 25% מכל סכומי התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום תפקידו. § במקרה של התפטרות או פיטורים החל מהחודש ה 13 ועד לתום החודש ה 24 לתקופת העבודה יהי על העובד להשיב למעביד סך של 15% מכל סכום התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום עבודתו. § משכורת לאחר תקופת ההכשרה והניסיון – תמורת עבודתו של העובד אצל המעביד לאחר תקופת ההשכרה והניסיון , ישלם המעביד לעובד משכורת ברוטו של Z + 500 ₪ לכל חודש. מוסכם בזאת כי למרות שתקופת ההכשרה הינה 9 חודשים, המשכורת תועלה לאחר 3 חודשים ותוך כדי תקופת ההכשרה. (המשפט האחרון הוסף כתב יד ע"ג החוזה) ועכשיו לשאלות: - האם אני חייבת באמת להישאר פה עוד חודש וחצי ?? , מצד אחד זה שרשום בחוזה, וגם את המכתב התפטרות לי כתבתי לפי זה..., מצד שני בדפדוף בפורום נתקלתי בציטוט הבא: "חוק הודעה מוקדמת גובר על חוזה אישי שנחתם בין עובד למעסיק. לכן, את צריכה לתת הודעה מוקדמת ככתוב בחוק ולא ככתוב בחוזה. תקופת ההודעה המוקדמת למי שעבד מעל שנה במשכורת גלובלית היא 30 יום" אז מתוך נקודת הנחה, אני לא מעונינת להישאר פה רגע נוסף, מה עלי לעשות ? - כמה כסך אם בכלל הוא יכול לדרוש ממני להחזיר ? מצד אחד רשום שאני מקבלת את תמריץ ב 9 בחודשים הראשונים לעבודתי, אז אני מבינה שזה יכול להיות : 9 חודשים כפול Y כפול 15%, כי אחרי 9 חודשים לא מצוין כי השכר שלי מורכב מתמריץ , האם אני צודקת ? למיותר לציין שפיצויים פיטורים – אין סיכוי שאקבל .... אשמח לשמוע את דעתכם לגבי 2 הנקודות הללו... תודה !!!
מספר הערות
1. לפי מה שציטטת מהחוזה, את צריכה להחזיר 15% מהתמריץ על כל תקופת עבודתך ולא רק על 9 החודשים הראשונים.וזאת על פי ציטוט מהודעתך: במקרה של התפטרות או פיטורים החל מהחודש ה 13 ועד לתום החודש ה 24 לתקופת העבודה יהי על העובד להשיב למעביד סך של 15% מכל סכום התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום עבודתו. ההחזר צריך להיות 15% מה-Y ולא מה-Y+500. זה שלאחר 3 חודשים מועלית המשכורת הכוללת ב 500 שח, לא מבטל את חלק התמריץ שנמצא בתוך המשכורת הכוללת. 2. לדעתי, טרם נבחן בפסיקה חוזה דומה לזה שלך, בדרך ככלל מדובר על פיצוי שהעובד צריך לתת למעביד בגין הכשרה, וגם הוא צריך לקטון ביחס לתקופת העבודה שנתן העובד. במקרה שלך, הקנס הולך וגדל במרבית תקופת עבודת העובד (עם הקטנה מסוימת לאחר שנה) ולכן הוא לא עומד במבחן של פיצוי המעביד בגין הכשרה.(אך אם המעביד יחליט לקנוס אותך רק בגין 9 החודשים הראשונים הקנס בהחלט עומד במידתיות הדרושה). מצד שני הסכום הנ"ל מוגדר כתמריץ מותנה ולא כפיצוי בגין הכשרה, ולכן יכול להיות שבית הדין יקבל ניסוח כזה של חוזה כתקף. מצד שלישי, נראה לי שבית הדין לא יראה בעין יפה, כבילה של העובד למעביד לתקופה כל כך ארוכה (כמעט 3 שנים) בלי שהמעסיק יוכיח הצדקה לכך. 3. לגבי תקופת ההודעה מראש כבר קבלת תשובה. 4. ציינת שהבוס נוהג לקלל להעליב ולהשתמש בביטויים בלתי נסבלים. זה לבד יכול להיותץ עילה להתפטרות בתנאי פיטורים, כי אין לצפות מעובד שימשיך ויעבוד בתנאים כאלו, במידה וזה אכן המצב, גם אין הצדקה להחזר התמריץ למרות שזה לא מוזכר במפורש בהסכם להבדיל מהרעה מוחשית בתנאי העבודה. אבל, כדי לזכות בפצויים במקרה כזה, היה עלייך לדרוש תחילה מהמעסיק להפסיק להתנהג כך ולהזהירו שאחרת תאלצי להתפטר. בכל-מקרה, את יכולה להוסיף למכתב בו את מבקשת לקצר את תקופת ההודעה מראש, דרישה להפסיק להעליב ולקלל אותך , ותוסיפי אזהרה שאם ימשכו הקללות והעלבות תאלצי להפסיק את עבודתך לאלתר ולא לסיים את תקופת ההודעה מראש (תני הודעה זו מיד לאחר קבלת משכורת יולי , כדי שהמעסיק לא יוכל להחזיק לך שכר גבוה). 5. אם לא ציינת סיבה להתפטרותך במכתב המקורי, את יכולה להוסיף הערה במכתב החדש שהתפטרותך ממקום העבודה נבעה בגלל יחסו של המעסיק והתנהגותו, זה יכול לשפר את מצבך במקרה של תביעה על החזרי התמריץ.
 
וואהוו!

מספר הערות
1. לפי מה שציטטת מהחוזה, את צריכה להחזיר 15% מהתמריץ על כל תקופת עבודתך ולא רק על 9 החודשים הראשונים.וזאת על פי ציטוט מהודעתך: במקרה של התפטרות או פיטורים החל מהחודש ה 13 ועד לתום החודש ה 24 לתקופת העבודה יהי על העובד להשיב למעביד סך של 15% מכל סכום התמריץ שקיבל מתחילת העסקתו ועד למועד סיום עבודתו. ההחזר צריך להיות 15% מה-Y ולא מה-Y+500. זה שלאחר 3 חודשים מועלית המשכורת הכוללת ב 500 שח, לא מבטל את חלק התמריץ שנמצא בתוך המשכורת הכוללת. 2. לדעתי, טרם נבחן בפסיקה חוזה דומה לזה שלך, בדרך ככלל מדובר על פיצוי שהעובד צריך לתת למעביד בגין הכשרה, וגם הוא צריך לקטון ביחס לתקופת העבודה שנתן העובד. במקרה שלך, הקנס הולך וגדל במרבית תקופת עבודת העובד (עם הקטנה מסוימת לאחר שנה) ולכן הוא לא עומד במבחן של פיצוי המעביד בגין הכשרה.(אך אם המעביד יחליט לקנוס אותך רק בגין 9 החודשים הראשונים הקנס בהחלט עומד במידתיות הדרושה). מצד שני הסכום הנ"ל מוגדר כתמריץ מותנה ולא כפיצוי בגין הכשרה, ולכן יכול להיות שבית הדין יקבל ניסוח כזה של חוזה כתקף. מצד שלישי, נראה לי שבית הדין לא יראה בעין יפה, כבילה של העובד למעביד לתקופה כל כך ארוכה (כמעט 3 שנים) בלי שהמעסיק יוכיח הצדקה לכך. 3. לגבי תקופת ההודעה מראש כבר קבלת תשובה. 4. ציינת שהבוס נוהג לקלל להעליב ולהשתמש בביטויים בלתי נסבלים. זה לבד יכול להיותץ עילה להתפטרות בתנאי פיטורים, כי אין לצפות מעובד שימשיך ויעבוד בתנאים כאלו, במידה וזה אכן המצב, גם אין הצדקה להחזר התמריץ למרות שזה לא מוזכר במפורש בהסכם להבדיל מהרעה מוחשית בתנאי העבודה. אבל, כדי לזכות בפצויים במקרה כזה, היה עלייך לדרוש תחילה מהמעסיק להפסיק להתנהג כך ולהזהירו שאחרת תאלצי להתפטר. בכל-מקרה, את יכולה להוסיף למכתב בו את מבקשת לקצר את תקופת ההודעה מראש, דרישה להפסיק להעליב ולקלל אותך , ותוסיפי אזהרה שאם ימשכו הקללות והעלבות תאלצי להפסיק את עבודתך לאלתר ולא לסיים את תקופת ההודעה מראש (תני הודעה זו מיד לאחר קבלת משכורת יולי , כדי שהמעסיק לא יוכל להחזיק לך שכר גבוה). 5. אם לא ציינת סיבה להתפטרותך במכתב המקורי, את יכולה להוסיף הערה במכתב החדש שהתפטרותך ממקום העבודה נבעה בגלל יחסו של המעסיק והתנהגותו, זה יכול לשפר את מצבך במקרה של תביעה על החזרי התמריץ.
וואהוו!
אני בלי מילים. סחה על התגובות המקיפות! אז עדכון ביניים - העברתי למעביד מכתב, אתמול הוא ניסה להשיג אותי טלפונית ב2230 ו 2330 ... אני עדין מחכה לראות מה תהיה תגובתו. ... אעדכן בהמשך ושוב תודה !
 
ותגובת המעביד: "

וואהוו!
אני בלי מילים. סחה על התגובות המקיפות! אז עדכון ביניים - העברתי למעביד מכתב, אתמול הוא ניסה להשיג אותי טלפונית ב2230 ו 2330 ... אני עדין מחכה לראות מה תהיה תגובתו. ... אעדכן בהמשך ושוב תודה !
ותגובת המעביד: "
" 1. עפ"י הוראת סעיף X להסכם העבודה, הנך מחויבת בהודעה מוקדמת של 60 יום מראש במקרה של התפטרות מהעבודה 2. ההתפטרות מהעבודה במועד הנוכחי גם מחיבת עפ"י סעיף *** להסכם ובלי קשר להודעה המוקדמת, "השבת סכום תמריץ" העומד על ___ ש"ח 3. הפרת התחייבות להודעה מוקדמת גוררת חובת פיצוי כלפינו בגובה משכורת לתקופה לגביה לא נתנה ההודעה 4. הדבר האחרון שאנו מעונינים הוא להכנס לעימות מיותר 5. אנו עומדים על כיבוד ההסכם שבניניו ודורשים הודעה מוקדת של 60 יום כמתחייב" אז מה דעתכם ? א. במידה ויש בחוזה התייחסות ל"תמריץ" האם הוא יכול חוקית להוריד לי את זה מהמשכורת האחרונה, או שוא צריך להגיש תביעה בבית הדין לעבודה ? ב. מה דעתכם לגבי סעיף 3 ? הוא יכול לדרוש ממני פיצוי בגובה המשכורת שלי לתקופה לגביה לא נתנה ההודעה ? אשמח לשמוע את דעתכם.
 
אשמח לשמוע את דעתכם להודעה מעלה

ותגובת המעביד: "
" 1. עפ"י הוראת סעיף X להסכם העבודה, הנך מחויבת בהודעה מוקדמת של 60 יום מראש במקרה של התפטרות מהעבודה 2. ההתפטרות מהעבודה במועד הנוכחי גם מחיבת עפ"י סעיף *** להסכם ובלי קשר להודעה המוקדמת, "השבת סכום תמריץ" העומד על ___ ש"ח 3. הפרת התחייבות להודעה מוקדמת גוררת חובת פיצוי כלפינו בגובה משכורת לתקופה לגביה לא נתנה ההודעה 4. הדבר האחרון שאנו מעונינים הוא להכנס לעימות מיותר 5. אנו עומדים על כיבוד ההסכם שבניניו ודורשים הודעה מוקדת של 60 יום כמתחייב" אז מה דעתכם ? א. במידה ויש בחוזה התייחסות ל"תמריץ" האם הוא יכול חוקית להוריד לי את זה מהמשכורת האחרונה, או שוא צריך להגיש תביעה בבית הדין לעבודה ? ב. מה דעתכם לגבי סעיף 3 ? הוא יכול לדרוש ממני פיצוי בגובה המשכורת שלי לתקופה לגביה לא נתנה ההודעה ? אשמח לשמוע את דעתכם.
אשמח לשמוע את דעתכם להודעה מעלה
ומקפיצה... צה.. הום הום טרללה..
 

שיר ורד

New member
תשובות

ותגובת המעביד: "
" 1. עפ"י הוראת סעיף X להסכם העבודה, הנך מחויבת בהודעה מוקדמת של 60 יום מראש במקרה של התפטרות מהעבודה 2. ההתפטרות מהעבודה במועד הנוכחי גם מחיבת עפ"י סעיף *** להסכם ובלי קשר להודעה המוקדמת, "השבת סכום תמריץ" העומד על ___ ש"ח 3. הפרת התחייבות להודעה מוקדמת גוררת חובת פיצוי כלפינו בגובה משכורת לתקופה לגביה לא נתנה ההודעה 4. הדבר האחרון שאנו מעונינים הוא להכנס לעימות מיותר 5. אנו עומדים על כיבוד ההסכם שבניניו ודורשים הודעה מוקדת של 60 יום כמתחייב" אז מה דעתכם ? א. במידה ויש בחוזה התייחסות ל"תמריץ" האם הוא יכול חוקית להוריד לי את זה מהמשכורת האחרונה, או שוא צריך להגיש תביעה בבית הדין לעבודה ? ב. מה דעתכם לגבי סעיף 3 ? הוא יכול לדרוש ממני פיצוי בגובה המשכורת שלי לתקופה לגביה לא נתנה ההודעה ? אשמח לשמוע את דעתכם.
תשובות
א. כן ב. כן הסברים. למעסיק מותר לנכות משכרו האחרון של העובד כל סכום שהעובד חייב בו על פי הסכמתו בכתב. את כמובן תהיי זכאית לתבוע בגין הלנת שכר, בטענה שהניכוי הנ"ל איננו חוקי, בהתיחס לכך שאיננו מידתי וככל שתקופת עבודתך גבוהה יותר הסכום שמנוכה משכרך גדול יותר ולא להפך (בהנחה שהוא חישב את הניכוי של 15% מהתמריץ על כל התקופה שעבדת). החוק לא קבע מה דינה של דרישה להודעה מראש הארוכה מהקבוע בחוק. ישנו פסק דין בבית דין אזורי שקובע שאין להעניש את העובד על תקופת הודעה מראש על פי חוק הקצרה מזו המוגדרת בחוזה. מאחר ומדובר בפסק דין בבית דין אזורי בלבד, אין הוא מהווה תקדים המחייב את בתי הדין לפסוק על פי אותה שיטה. אני מצרף לך קישור לפסק הדין הנ"ל ומציע לך שוב, להמתין לקבלת השכר בגין חודש יולי ורק לאחר מכן, להודיע למעסיק סופית , כי בעקבות ברור משפטי שעשית, אינך מחויבת בהודעה מראש של יותר מ 30 יום ואת תסיימי את עבודתך בתום 30 יום מהודעת ההתפטרות המקורית. את יכולה לצרף את פסק הדין להודעה. שימי לב, המעסיק יוכל לטעון בבית הדין, כי המקרה שלך שונה מהמקרה המדובר, שם נתן העובד מלכתחילה הודעה מראש של 30 יום ואילו את נתת בתחילה הודעה מראש של 60 יום וקצרת אותה לאחר מכן. הוא יוכל לטעון שגם אם זכותך לקצר את תקופת ההודעה מראש, עלייך לתת הודעה מראש של 30 יום ביום בו את מודיעה על הקיצור.
 
ושוב המון ../images/Emo51.gif../images/Emo51.gif !

תשובות
א. כן ב. כן הסברים. למעסיק מותר לנכות משכרו האחרון של העובד כל סכום שהעובד חייב בו על פי הסכמתו בכתב. את כמובן תהיי זכאית לתבוע בגין הלנת שכר, בטענה שהניכוי הנ"ל איננו חוקי, בהתיחס לכך שאיננו מידתי וככל שתקופת עבודתך גבוהה יותר הסכום שמנוכה משכרך גדול יותר ולא להפך (בהנחה שהוא חישב את הניכוי של 15% מהתמריץ על כל התקופה שעבדת). החוק לא קבע מה דינה של דרישה להודעה מראש הארוכה מהקבוע בחוק. ישנו פסק דין בבית דין אזורי שקובע שאין להעניש את העובד על תקופת הודעה מראש על פי חוק הקצרה מזו המוגדרת בחוזה. מאחר ומדובר בפסק דין בבית דין אזורי בלבד, אין הוא מהווה תקדים המחייב את בתי הדין לפסוק על פי אותה שיטה. אני מצרף לך קישור לפסק הדין הנ"ל ומציע לך שוב, להמתין לקבלת השכר בגין חודש יולי ורק לאחר מכן, להודיע למעסיק סופית , כי בעקבות ברור משפטי שעשית, אינך מחויבת בהודעה מראש של יותר מ 30 יום ואת תסיימי את עבודתך בתום 30 יום מהודעת ההתפטרות המקורית. את יכולה לצרף את פסק הדין להודעה. שימי לב, המעסיק יוכל לטעון בבית הדין, כי המקרה שלך שונה מהמקרה המדובר, שם נתן העובד מלכתחילה הודעה מראש של 30 יום ואילו את נתת בתחילה הודעה מראש של 60 יום וקצרת אותה לאחר מכן. הוא יוכל לטעון שגם אם זכותך לקצר את תקופת ההודעה מראש, עלייך לתת הודעה מראש של 30 יום ביום בו את מודיעה על הקיצור.
ושוב המון
!
הקישור לפסק הדין, לא פועל
, האם תאם תוכלי להעבירו בשנית ?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה