הודעה מוקדמת להתפטרות

מצב
הנושא נעול.

Goattee

New member
הודעה מוקדמת להתפטרות

הודעה מוקדמת להתפטרות
אני מועסק דרך חברת כח אדם, ומעונין להתפטר מעבודתי. לצערי, אני חתום על חוזה לשנה, ועד כה עבדתי כ-7 חודשים. מה עלי לעשות? האם עלי להודיע בכתב על התפטרותי? מה הסיכונים הכרוכים בכך? לפי החוזה שאני חתום עליו, עלולים לקנוס אותי בכ-350 ש"ח עבור כל חודש שאיני עובד - האם זהו סעיף חוקי? מה עלי לכתוב בהודעה המוקדמת? האם עלי לנמק את סיבת ההתפטרות?
 

שיר ורד

New member
האם הקנס קשור להכשרה שעברת?

הודעה מוקדמת להתפטרות
אני מועסק דרך חברת כח אדם, ומעונין להתפטר מעבודתי. לצערי, אני חתום על חוזה לשנה, ועד כה עבדתי כ-7 חודשים. מה עלי לעשות? האם עלי להודיע בכתב על התפטרותי? מה הסיכונים הכרוכים בכך? לפי החוזה שאני חתום עליו, עלולים לקנוס אותי בכ-350 ש"ח עבור כל חודש שאיני עובד - האם זהו סעיף חוקי? מה עלי לכתוב בהודעה המוקדמת? האם עלי לנמק את סיבת ההתפטרות?
האם הקנס קשור להכשרה שעברת?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה