הודעה מועדת הכספים

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
הודעה מועדת הכספים

הודעה מועדת הכספים
בעקבות התערבות שר האוצר ופשרה ברגע האחרון שגיבש יו”ר ועדת הכספים – 24 שעות בטרם פקיעת ערבות המדינה לביטוח סיכוני מלחמה וטרור ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום שני את מתן ערבות המדינה לביטוח מפני סיכוני מלחמה וטרור, לחברות התעופה הישראליות, לעוד 4 חודשים. האישור ניתן פה אחד לאחר ישיבה דרמטית 24 שעות בטרם פקיעת ערבות המדינה לביטוח מפני סיכוני מלחמה וטרור. במהלך הישיבה המתוחה אף משך האוצר את הבקשה למתן ערבות מדינה – אך החזיר אותה לועדה עקב התערבותו האישית של שר האוצר, סילבן שלום, שתמך בהצעת פשרה שגיבש יו”ר ועדת הכספים, ח”כ יעקב ליצמן, בויכוח חריף שנתגלה בין האוצר לבין חברי ועדת הכספים. על פי הצעת הפשרה, שאושרה כאמור פה אחד בועדה, תהיה תקופת מתן ערבות המדינה לחברות התעופה לביטוח מפני סיכוני מלחמה וטרור 4 חודשים. חברות התעופה גם תתחייבנה בכתב לאוצר, שאם יימצא בעולם שוק ביטוח מסחרי פרטי, שיוכל לבטח את חברות התעופה מפני סיכוני מלחמה, הן תעבורנה לביטוח הפרטי. אולם, יחד עם זאת, קודם לכן יצטרך האוצר לקבל לשם כך את אישורה המחודש של ועדת הכספים. אישור ועדת הכספים ניתן רק לאחר שיחות בהולות שקיים שר האוצר עם יו”ר הועדה לאחר שקודם לכן נסתיימה ישיבה בנושא, בצעד מפתיע, שבו משך החשב הכללי באוצר, ניר גלעד, את בקשתו להעניק ערבות מדינה עקב חילוקי דעות בינו לבין חברי ועדת הכספים. במסגרת חילוקי דעות אלה סירבה ועדת הכספים לאשר את הערבות לתקופה של 3 חודשים בלבד, כבקשת האוצר, אלא דרשה להאריך את מתן הערבות לתקופה ממושכת יותר של מחצית השנה. כמו כן, התנגדה הועדה לבקשת האוצר, שנציגי חברות התעופה יחתמו על תנאי – ולפיו אם תמצא חברת ביטוח פרטית בעולם, שתהייה מסוגלת לבטח את חברות התעופה מפני סיכוני מלחמה וטרור, הן תאלצנה לעבור לחברת הביטוח הפרטית. החשב הכללי התנגד לעמדות חברי הועדה – ובצעד דרמטי משך חזרה את בקשתו למתן ערבות מדינה לחברות התעופה. משמעותו של צעד זה הייתה שלחברות התעופה לא יהיה ביטוח מפני סיכוני מלחמה וטרור תוך 24 שעות. זאת, לאחר שאישור הועדה הקודם להענקת ערבות המדינה עמד להסתיים בתאריך 31 לדצמבר, תוך 24 שעות. מייד לאחר משיכת הבקשה נוצרו גישושים בין יו”ר הועדה, ח”כ ליצמן, לבין האוצר, במטרה למנוע מצב חמור, שבו לחברות התעופה לא יהיה ביטוח נדרש מפני סיכוני מלחמה וטרור. עקב העמדות המנוגדות בין חברי ועדת הכספים לבין האוצר, נאלץ להתערב בנושא גם שר האוצר. בשיחה שקיים עם ח”כ ליצמן גובשה פשרה כאמור, שבמקום שלושה חודשים תוארך תקופת הערבות מטעם המדינה ל-4 חודשים, אך במקביל יידרש אישור מחודש של ועדת הכספים במקרה שהאוצר יתבע מחברות התעופה לעבור לחברות ביטוח פרטיות. תביעה נוספת שדרש יו”ר הועדה – שחברת התעופה ק.א.ל תשלם מחיר מוזל עבור טיסותיה עם תוצרת חקלאית לאחר שהאוצר יבחון התאמת התעריף עבורה בדומה לתעריף המוזל של ”אל על” – שולבה אף היא בהחלטות ועדת הכספים. ערבות המדינה לביטוח מפני סיכוני מלחמה וטרור לחברות התעופה הישראליות נדרשת בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001 בארה”ב. זאת, לאחר שחברות הביטוח בענף התעופה בעולם הודיעו על ביטול סעיף בפוליסה שמכסה נזקי מלחמה והחלפתו בסעיף חדש, המכסה נזקי מלחמה לצד שלישי, בגבולות כיסוי של 50 מיליון דולר בלבד. היתה זאת הוצאה כספית כבדה לחברות התעופה, שנאלצו להתמודד עם מצב כלכלי קשה וירידה דרסטית במספר הנוסעים בטיסות. עקב העדר שוק ביטוח מתאים נאלצה המדינה לתת ערבות לביטוח מפני סיכוני מלחמה. לראשונה אישרה ועדת הכספים כבר בתאריך ה-9 לינואר השנה את מתן ערבות המדינה ל”ענבל”, שהיא חברה לביטוח מטעם הממשלה כדי שתוכל להנפיק כתבי כיסוי כנגד סיכוני מלחמה וטרור – חבויות צד ג`. לאחר האישור הנפיקה חברת ”ענבל” לחברות התעופה הישראליות ”אל על”, ארקיע”, ”ישראייר”, וכן לחברות ”ממן” (מסופי ניטול ומטען בע”מ) ו”רשת” (רשות שדות התעופה) כתבי כיסוי בהיקף של 2.95 מיליארד דולר מעבר לכיסוי בסך 50 מיליון דולר אותו נדרשו חברות התעופה לרכוש בשוק המסחרי כתנאי למתן יתרת הכיסוי. במסגרת אישור של ועדת הכספים הוחלט לאפשר לחשב הכללי להעמיד את הערבות לתקופות קצובות בנות 60 יום עד לתום שנת 2002 . במידה ולא יימצא פתרון הולם בשוק הביטוח המסחרי. עם תום שנת 2002 הגיע האוצר ביום שני לחדש את האישור. אך יחד עם זאת טען, כי החל להווצר פתרון הולם בשוק הביטוח המסחרי הפרטי – ולכן אין האוצר מעוניין להמשיך במתן הערבות אלא לתקופה מוגבלת של 3 חודשים בלבד. אולם, כאמור, בלחץ הועדה ניתן האישור ל-4 חודשים, תוך התנייה , שאם ייעשה שינוי כל שהוא בעתיד, יידרש אישור מחודש של ועדת הכספים. ועדת הכספים של הכנסת אישרה גם 5 צווים של מס הכנסה שנועדו להקל ממס על הכנסות מסויימות של קרנות נאמנות לתושבי חוץ בעת מכירה של יחידות בקרן נאמנות. © כל הזכויות שמורות, 2002, מדינת ישראל
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה