הודעה מועדת הכלכלה

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
הודעה מועדת הכלכלה

הודעה מועדת הכלכלה
סירובה של חברת דן להעלות קמפיין של הוועדה למלחמה באיידס על גבי שלטי אוטובוסים - דיון מהיר שבהצעתו של ח”כ רומן ברונפמן ועדת הכלכלה תובעת מחברת דן להעלות קמפיין של הוועד למלחמה באיידס על שלטי אוטובוסים. ועדת הכלכלה בראשות ח”כ שלום שמחון תובעת מחברת דן להגיע תוך שבוע ימים, לסיכום עם הוועד למלחמה באיידס על קמפיין למניעת איידס בשלטים שעל אוטובוסי החברה. הוועדה דנה בנושא שהעלה ח”כ רומן ברונפמן בעניין סירובה של החברה לפרסם השלטים למניעת איידס ולעידוד השימוש בקונדום. מנכ”לית הוועד למלחמה באיידס גב` רבקה רוזנטל אמרה כי הקמפיין שהציעו כוון לציבור כולו אך התמקד בקבוצת הגברים ההומוסקסואליים, שכן קבוצה זו היא בעלת סיכון גבוה יחסית להדבקות במחלה. הקמפיין תוכנן לעלות ביוני, והוסכם מב עוד מועד בין הוועד לבין נציגת ”דן” כי ישולבו בו מודעות שיפורסמו על גבי האוטובוסים של ”דן”. ברגע האחרון סירבה ”דן” לאפשר את פרסום המודעה, בנימוק של חשש לפגיעה ברגשות הציבור ובפרט – הציבור הדתי, וכן חשש לפגיעה ברווחיה. לטענתה, סירובה זה של ”דן” מהווה פגיעה קשה בשוויון ובחופש הביטוי, הוא בלתי סביר בעליל ונראה כנובע משיקולים פסולים, כניעה ללחצים של גורמים קיצוניים ודעות קדומות ”רמז לסיבה האמיתית לסירוב ניתן למצוא בעובדה שבשנת 2001 אישרה ”דן” קמפיין דומה ביותר, שצולמה בו השחקנית ארנה פיטוסי והוא כוון לקהל הטרוסקסואלי” אמרה. לשאלת ח”כ שלום שמחון מסר מנכ”ל חברת ”דן” מר יהודה בר-און כי החברה מסובסדת מתקציב המדינה בכ-30% מהיקף פעילותה. לדבריו, כ-800 נוסעים ביום, הועברו לאחרונה למתחרים ובחברה חוששים כי זהו תחילתו של תהליך. היועץ המשפטי עו”ד יהודה רסלר אמר כי החברה תמנע, בהתאם לתקנות התעבורה, מלפרסם פרסום העלול לפגוע ברגשות חלק מהציבור. ח”כ אברהם רביץ, בדעת מיעוט, שיבח מאוד את חברת ”דן” על עמדתה האמיצה והוסיף ”אין צורך להוציא כל עניין לרחבי החוצות, מוטב שהוועד למלחמה באיידס והאגודות יעבדו קצת יותר קשה ויגיעו לפרט בצורה נאותה”. פרופ` צבי בנטוביץ ממקימי הוועד אמר כי משידוע על המגיפה ואין למנוע אותה ראוי שכולם ילמדו שצריך להשתמש בקונדום ”הצעות ח”כ רביץ לא ימנעו את המגיפה” הוסיף. ח”כ איתן כבל אמר כי חברת ”דן” פרסמה בקמפיינים פרובוקטיביים יותר נושאים בלתי ראויים, והחברה נשאלה האם פרסום תמונתו של מר אריאל שרון, בתקופת הבחירות, כמועמד לראשות הממשלה לא פגעה ברגשות חלקים מהציבור. ח”כ אילן ליבוביץ אמר כי ”דן” מאפשרת לבצע פרסומים רק באזורים מסוימים והציע, למרות שאין במודעות הוועד כל פסול, כי כך יעשה גם בנושא זה. כלומר, לבני ברק יסעו אוטובוסים ללא השלטים. ”דן מקבלת כספים מהמדינה לא על מנת להיות הצנזור שלה” אמר ח”כ ליבוביץ וסיכם איננו חיים באירן של 2003 אלא בישראל של 2003. © כל הזכויות שמורות, 2002, מדינת ישראל
 

Brendan

New member
מבצע לבדיקת כלי רכב הפולטים עשן

הודעה מועדת הכלכלה
סירובה של חברת דן להעלות קמפיין של הוועדה למלחמה באיידס על גבי שלטי אוטובוסים - דיון מהיר שבהצעתו של ח”כ רומן ברונפמן ועדת הכלכלה תובעת מחברת דן להעלות קמפיין של הוועד למלחמה באיידס על שלטי אוטובוסים. ועדת הכלכלה בראשות ח”כ שלום שמחון תובעת מחברת דן להגיע תוך שבוע ימים, לסיכום עם הוועד למלחמה באיידס על קמפיין למניעת איידס בשלטים שעל אוטובוסי החברה. הוועדה דנה בנושא שהעלה ח”כ רומן ברונפמן בעניין סירובה של החברה לפרסם השלטים למניעת איידס ולעידוד השימוש בקונדום. מנכ”לית הוועד למלחמה באיידס גב` רבקה רוזנטל אמרה כי הקמפיין שהציעו כוון לציבור כולו אך התמקד בקבוצת הגברים ההומוסקסואליים, שכן קבוצה זו היא בעלת סיכון גבוה יחסית להדבקות במחלה. הקמפיין תוכנן לעלות ביוני, והוסכם מב עוד מועד בין הוועד לבין נציגת ”דן” כי ישולבו בו מודעות שיפורסמו על גבי האוטובוסים של ”דן”. ברגע האחרון סירבה ”דן” לאפשר את פרסום המודעה, בנימוק של חשש לפגיעה ברגשות הציבור ובפרט – הציבור הדתי, וכן חשש לפגיעה ברווחיה. לטענתה, סירובה זה של ”דן” מהווה פגיעה קשה בשוויון ובחופש הביטוי, הוא בלתי סביר בעליל ונראה כנובע משיקולים פסולים, כניעה ללחצים של גורמים קיצוניים ודעות קדומות ”רמז לסיבה האמיתית לסירוב ניתן למצוא בעובדה שבשנת 2001 אישרה ”דן” קמפיין דומה ביותר, שצולמה בו השחקנית ארנה פיטוסי והוא כוון לקהל הטרוסקסואלי” אמרה. לשאלת ח”כ שלום שמחון מסר מנכ”ל חברת ”דן” מר יהודה בר-און כי החברה מסובסדת מתקציב המדינה בכ-30% מהיקף פעילותה. לדבריו, כ-800 נוסעים ביום, הועברו לאחרונה למתחרים ובחברה חוששים כי זהו תחילתו של תהליך. היועץ המשפטי עו”ד יהודה רסלר אמר כי החברה תמנע, בהתאם לתקנות התעבורה, מלפרסם פרסום העלול לפגוע ברגשות חלק מהציבור. ח”כ אברהם רביץ, בדעת מיעוט, שיבח מאוד את חברת ”דן” על עמדתה האמיצה והוסיף ”אין צורך להוציא כל עניין לרחבי החוצות, מוטב שהוועד למלחמה באיידס והאגודות יעבדו קצת יותר קשה ויגיעו לפרט בצורה נאותה”. פרופ` צבי בנטוביץ ממקימי הוועד אמר כי משידוע על המגיפה ואין למנוע אותה ראוי שכולם ילמדו שצריך להשתמש בקונדום ”הצעות ח”כ רביץ לא ימנעו את המגיפה” הוסיף. ח”כ איתן כבל אמר כי חברת ”דן” פרסמה בקמפיינים פרובוקטיביים יותר נושאים בלתי ראויים, והחברה נשאלה האם פרסום תמונתו של מר אריאל שרון, בתקופת הבחירות, כמועמד לראשות הממשלה לא פגעה ברגשות חלקים מהציבור. ח”כ אילן ליבוביץ אמר כי ”דן” מאפשרת לבצע פרסומים רק באזורים מסוימים והציע, למרות שאין במודעות הוועד כל פסול, כי כך יעשה גם בנושא זה. כלומר, לבני ברק יסעו אוטובוסים ללא השלטים. ”דן מקבלת כספים מהמדינה לא על מנת להיות הצנזור שלה” אמר ח”כ ליבוביץ וסיכם איננו חיים באירן של 2003 אלא בישראל של 2003. © כל הזכויות שמורות, 2002, מדינת ישראל
מבצע לבדיקת כלי רכב הפולטים עשן
ליברמן: דגש מיוחד ינתן על פליטת עשן ממשאיות ואוטובוסים מבצע אכיפה נרחב למניעת זיהום אוויר של כלי רכב יערך במטרופולין תל אביב החל מיום ראשון (20.7.03). במסגרת המבצע, הנערך ביוזמת אגף הרכב במשרד התחבורה ובשיתוף המשרד לאיכות הסביבה והמועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר, יתפרסו ניידות הבטיחות של אגף הרכב בכבישים מרכזיים בתל אביב והסביבה ויערכו בדיקות פליטת עשן בכלי הרכב. שר התחבורה, אביגדור ליברמן מסר כי במבצע ינתן גדש מיוחד על פליטת עשן של כלי רכב ישנים, משאיות ואוטובוסים והוא ימשך שבוע ימים. בדיקת זיהום האוויר תתבצע באמצעות מיכשור חדיש לבדיקת זיהום אוויר הקיים בניידות הבטיחות של משרד התחבורה. ניידות אלה פועלות בשיתוף משטרת ישראל. כלי רכב שלא יעמדו בסטנדרטים הקיימים של אגף הרכב וימצאו מזהמים, יחוייבו לחתום על התחייבות לתיקון הליקוי בתוך 7 ימים. יצויין כי משרד התחבורה הגביר לאחרונה את מערך הפיקוח על כלי רכב מזהמים, באמצעות מכוני הרישוי וניידות אגף הרכב המוצבות בכבישים. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
 

oren*

New member
כל הכבוד על ההחלטה לביטול הצנזורה

הודעה מועדת הכלכלה
סירובה של חברת דן להעלות קמפיין של הוועדה למלחמה באיידס על גבי שלטי אוטובוסים - דיון מהיר שבהצעתו של ח”כ רומן ברונפמן ועדת הכלכלה תובעת מחברת דן להעלות קמפיין של הוועד למלחמה באיידס על שלטי אוטובוסים. ועדת הכלכלה בראשות ח”כ שלום שמחון תובעת מחברת דן להגיע תוך שבוע ימים, לסיכום עם הוועד למלחמה באיידס על קמפיין למניעת איידס בשלטים שעל אוטובוסי החברה. הוועדה דנה בנושא שהעלה ח”כ רומן ברונפמן בעניין סירובה של החברה לפרסם השלטים למניעת איידס ולעידוד השימוש בקונדום. מנכ”לית הוועד למלחמה באיידס גב` רבקה רוזנטל אמרה כי הקמפיין שהציעו כוון לציבור כולו אך התמקד בקבוצת הגברים ההומוסקסואליים, שכן קבוצה זו היא בעלת סיכון גבוה יחסית להדבקות במחלה. הקמפיין תוכנן לעלות ביוני, והוסכם מב עוד מועד בין הוועד לבין נציגת ”דן” כי ישולבו בו מודעות שיפורסמו על גבי האוטובוסים של ”דן”. ברגע האחרון סירבה ”דן” לאפשר את פרסום המודעה, בנימוק של חשש לפגיעה ברגשות הציבור ובפרט – הציבור הדתי, וכן חשש לפגיעה ברווחיה. לטענתה, סירובה זה של ”דן” מהווה פגיעה קשה בשוויון ובחופש הביטוי, הוא בלתי סביר בעליל ונראה כנובע משיקולים פסולים, כניעה ללחצים של גורמים קיצוניים ודעות קדומות ”רמז לסיבה האמיתית לסירוב ניתן למצוא בעובדה שבשנת 2001 אישרה ”דן” קמפיין דומה ביותר, שצולמה בו השחקנית ארנה פיטוסי והוא כוון לקהל הטרוסקסואלי” אמרה. לשאלת ח”כ שלום שמחון מסר מנכ”ל חברת ”דן” מר יהודה בר-און כי החברה מסובסדת מתקציב המדינה בכ-30% מהיקף פעילותה. לדבריו, כ-800 נוסעים ביום, הועברו לאחרונה למתחרים ובחברה חוששים כי זהו תחילתו של תהליך. היועץ המשפטי עו”ד יהודה רסלר אמר כי החברה תמנע, בהתאם לתקנות התעבורה, מלפרסם פרסום העלול לפגוע ברגשות חלק מהציבור. ח”כ אברהם רביץ, בדעת מיעוט, שיבח מאוד את חברת ”דן” על עמדתה האמיצה והוסיף ”אין צורך להוציא כל עניין לרחבי החוצות, מוטב שהוועד למלחמה באיידס והאגודות יעבדו קצת יותר קשה ויגיעו לפרט בצורה נאותה”. פרופ` צבי בנטוביץ ממקימי הוועד אמר כי משידוע על המגיפה ואין למנוע אותה ראוי שכולם ילמדו שצריך להשתמש בקונדום ”הצעות ח”כ רביץ לא ימנעו את המגיפה” הוסיף. ח”כ איתן כבל אמר כי חברת ”דן” פרסמה בקמפיינים פרובוקטיביים יותר נושאים בלתי ראויים, והחברה נשאלה האם פרסום תמונתו של מר אריאל שרון, בתקופת הבחירות, כמועמד לראשות הממשלה לא פגעה ברגשות חלקים מהציבור. ח”כ אילן ליבוביץ אמר כי ”דן” מאפשרת לבצע פרסומים רק באזורים מסוימים והציע, למרות שאין במודעות הוועד כל פסול, כי כך יעשה גם בנושא זה. כלומר, לבני ברק יסעו אוטובוסים ללא השלטים. ”דן מקבלת כספים מהמדינה לא על מנת להיות הצנזור שלה” אמר ח”כ ליבוביץ וסיכם איננו חיים באירן של 2003 אלא בישראל של 2003. © כל הזכויות שמורות, 2002, מדינת ישראל
כל הכבוד על ההחלטה לביטול הצנזורה
כשם שבערים חילוניות לא מופיעות פרסומות של "תנובה למהדרין", כך אפשר להימנע מפרסום המודעות של הוועד למלחמה באיידס באזורים דתיים-חרדיים.
 
אין סכנה לאיידס אצל הדתיים?

כל הכבוד על ההחלטה לביטול הצנזורה
כשם שבערים חילוניות לא מופיעות פרסומות של "תנובה למהדרין", כך אפשר להימנע מפרסום המודעות של הוועד למלחמה באיידס באזורים דתיים-חרדיים.
אין סכנה לאיידס אצל הדתיים?
נו, באמת...
 

ארזS

New member
יש סכנה בכל מקום, אבל...

אין סכנה לאיידס אצל הדתיים?
נו, באמת...
יש סכנה בכל מקום, אבל...
תהיה רציני בני. זה אמנם לא פורום אקטואליה או פורום דתיים/חילוניים, אבל אם כבר התחלתם, אז... תראו. אני לא חרדי. אני דתי-לאומי חובש כיפה סרוגה. ומי שראה אותי במפגש יודע בדיוק מי אני ומה אני. גרתי 36 שנה בבני ברק. גם לי יש כל מיני מחשבות ודיעות בעד ונגד חרדים. אבל את מה שהם עושים, (גמילות החסדים, זק"א ועוד) אף אחד לא עושה ולא מסוגל לעשות. ואני לא מבין למה צריך לעשות להם "דווקא". מה יש ? דווקא הפירסומת הזאת זה מה שחסר להם ? נו, ברצינות ! רגע...בקשר לשאלתך בני ידידי, אכן יש סכנה בכל מקום. אבל דווקא בעיר שאני גר בה כיום (רעננה) הסיכוי לאיידס גדול הרבה יותר. ואתה יודע למה ? כי כאן (ובכל המקומות ה"חילוניים" הנוער המשועמם מסתובב בלילות ברחובות ועושה כל מיני דברים שבבני-ברק לא עושים. ואני מתכוון לדברים שנתקלתי בהם במו עיני (!!!) - דברים שבהחלט עלולים לגרום לאיידס.
 
ארז, גם אני מרעננה..ושונא התנשאות

יש סכנה בכל מקום, אבל...
תהיה רציני בני. זה אמנם לא פורום אקטואליה או פורום דתיים/חילוניים, אבל אם כבר התחלתם, אז... תראו. אני לא חרדי. אני דתי-לאומי חובש כיפה סרוגה. ומי שראה אותי במפגש יודע בדיוק מי אני ומה אני. גרתי 36 שנה בבני ברק. גם לי יש כל מיני מחשבות ודיעות בעד ונגד חרדים. אבל את מה שהם עושים, (גמילות החסדים, זק"א ועוד) אף אחד לא עושה ולא מסוגל לעשות. ואני לא מבין למה צריך לעשות להם "דווקא". מה יש ? דווקא הפירסומת הזאת זה מה שחסר להם ? נו, ברצינות ! רגע...בקשר לשאלתך בני ידידי, אכן יש סכנה בכל מקום. אבל דווקא בעיר שאני גר בה כיום (רעננה) הסיכוי לאיידס גדול הרבה יותר. ואתה יודע למה ? כי כאן (ובכל המקומות ה"חילוניים" הנוער המשועמם מסתובב בלילות ברחובות ועושה כל מיני דברים שבבני-ברק לא עושים. ואני מתכוון לדברים שנתקלתי בהם במו עיני (!!!) - דברים שבהחלט עלולים לגרום לאיידס.
ארז, גם אני מרעננה..ושונא התנשאות
לא העליתי את עניין הדתיים, או ליתר דיוק החרדים משומקום או "דווקא". התיחסתי לנושא הספציפי של ההתיחסות לאיידס ןלפרסומות על גבי אוטובוסים.. זו פשוט צביעות להסתיר את הבעייה דווקא מהציבור הדתי או החרדי. ברעננה, שבה החיים המשותפים של דתיים-חילונים הם מופת לכולם, אין התנגדות לפרסומת. ועם כל הכבוד לזק"א וכו', זה לא לעניין כשם שלא לענין ההשתלחות שלך בנוער החילוני ברעננה. זאת השתלחות מכלילה שכוללת גם את ארבעת הילדים שגידלתי, חילונים לגמרי ומשועממים כיאות לנוער החילוני: בת קצינת מודיעין בת קצינת ת"ש במקום מרוחק ומסיימת קורס קצינות בהצטיינות בת מדריכת שריון בן בח"א. אז גם את זה לא עושים בב"ב.
 

ארזS

New member
נעים לדעת שאנחנו שכנים

ארז, גם אני מרעננה..ושונא התנשאות
לא העליתי את עניין הדתיים, או ליתר דיוק החרדים משומקום או "דווקא". התיחסתי לנושא הספציפי של ההתיחסות לאיידס ןלפרסומות על גבי אוטובוסים.. זו פשוט צביעות להסתיר את הבעייה דווקא מהציבור הדתי או החרדי. ברעננה, שבה החיים המשותפים של דתיים-חילונים הם מופת לכולם, אין התנגדות לפרסומת. ועם כל הכבוד לזק"א וכו', זה לא לעניין כשם שלא לענין ההשתלחות שלך בנוער החילוני ברעננה. זאת השתלחות מכלילה שכוללת גם את ארבעת הילדים שגידלתי, חילונים לגמרי ומשועממים כיאות לנוער החילוני: בת קצינת מודיעין בת קצינת ת"ש במקום מרוחק ומסיימת קורס קצינות בהצטיינות בת מדריכת שריון בן בח"א. אז גם את זה לא עושים בב"ב.
נעים לדעת שאנחנו שכנים
לא השתלחתי ולא עשיתי הכללות כלל וכלל !!! אבל אם כבר עברנו ל"טונים גבוהים" (שאני בכלל לא חפץ בהם) אז כדאי שתדע שבחודשי הקיץ ובחופשות האחרות אני (ואשתי, והילדים שלי, והשכנים שלי וכו' וכו') כמעט ולא יכולים לישון בלילות בגלל הנוער המשועמם שמסתובב ברחובות בשעות הלילה ומרעיש בקולי קולות. ואחר כך הם הולכים לישון בבוקר ומתעוררים אחה"צ לעוד סיבוב לילי. בני היקר ! זאת עובדה ואל תכחיש אותה. לא אמרתי שילדיך לא בסדר. כי לא עשיתי הכללות ולא השתלחתי. אני מזמין אותך לקרוא בשנית את תגובתי הקודמת. ותקרא אותה בעיון וברוח טובה ותראה שטעית או שלפחות לא הבנת נכון את שכתבתי. גם לי יש 4 ילדים שיהיו בריאים. הבכור בן 20 עתודאי . יוצא כל בוקר בשעה 6:30 לאוניברסיט ת"א שם הוא לומד רפואה וחוזר בסביבות 8-9 בערב ורוצה לישון עד הבוקר. והוא גם כן לא יכול לישון !!! הבן השני בן 17 , גם הוא ב"חופשה הגדולה" אבל בלילות הוא ישן (או לפחות מנסה לישון). וכך גם שתי הבנות שאחת עולה לכיתה ו' והצעירה עולה לכיתה א'. וכשמזמינים משטרה או פיקוח עירוני הם לא עושים כלום, והשבוע כשסוף סוף הם כן עשו , ונתנו קנסות (!!!) לנערים , אז קמה צעקה גדולה (תקרא היום במקומון). אז דחילק, בני. אני תמיד דוגל ב"ואהבת לרעך כמוך" ו"אדם באמונתו יחיה" ובאמת פנינת השרון שלנו היא מופת לדו קיום וחבל לקלקל ולהתרגז. והכל ממה התחיל ? מפרסומת לקונדומים באוטובוסים...
 

oren*

New member
בואו נפסיק כאן בבקשה ../images/Emo57.gif

נעים לדעת שאנחנו שכנים
לא השתלחתי ולא עשיתי הכללות כלל וכלל !!! אבל אם כבר עברנו ל"טונים גבוהים" (שאני בכלל לא חפץ בהם) אז כדאי שתדע שבחודשי הקיץ ובחופשות האחרות אני (ואשתי, והילדים שלי, והשכנים שלי וכו' וכו') כמעט ולא יכולים לישון בלילות בגלל הנוער המשועמם שמסתובב ברחובות בשעות הלילה ומרעיש בקולי קולות. ואחר כך הם הולכים לישון בבוקר ומתעוררים אחה"צ לעוד סיבוב לילי. בני היקר ! זאת עובדה ואל תכחיש אותה. לא אמרתי שילדיך לא בסדר. כי לא עשיתי הכללות ולא השתלחתי. אני מזמין אותך לקרוא בשנית את תגובתי הקודמת. ותקרא אותה בעיון וברוח טובה ותראה שטעית או שלפחות לא הבנת נכון את שכתבתי. גם לי יש 4 ילדים שיהיו בריאים. הבכור בן 20 עתודאי . יוצא כל בוקר בשעה 6:30 לאוניברסיט ת"א שם הוא לומד רפואה וחוזר בסביבות 8-9 בערב ורוצה לישון עד הבוקר. והוא גם כן לא יכול לישון !!! הבן השני בן 17 , גם הוא ב"חופשה הגדולה" אבל בלילות הוא ישן (או לפחות מנסה לישון). וכך גם שתי הבנות שאחת עולה לכיתה ו' והצעירה עולה לכיתה א'. וכשמזמינים משטרה או פיקוח עירוני הם לא עושים כלום, והשבוע כשסוף סוף הם כן עשו , ונתנו קנסות (!!!) לנערים , אז קמה צעקה גדולה (תקרא היום במקומון). אז דחילק, בני. אני תמיד דוגל ב"ואהבת לרעך כמוך" ו"אדם באמונתו יחיה" ובאמת פנינת השרון שלנו היא מופת לדו קיום וחבל לקלקל ולהתרגז. והכל ממה התחיל ? מפרסומת לקונדומים באוטובוסים...
בואו נפסיק כאן בבקשה

כל אחד מכם אמר את המילה האחרונה, מעבר לכך אין מקום לדיון בפורום. אני מזמין אתכם לפורומים אחרים בתפוז, העוסקים בנושא יחסים בין דתיים-חילוניים. דתיים-חילונים, דת ואתאיזם, חופש וכו... שבת שלום לכולנו
 

ארזS

New member
אתה צודק אורן. לדעתי

בואו נפסיק כאן בבקשה

כל אחד מכם אמר את המילה האחרונה, מעבר לכך אין מקום לדיון בפורום. אני מזמין אתכם לפורומים אחרים בתפוז, העוסקים בנושא יחסים בין דתיים-חילוניים. דתיים-חילונים, דת ואתאיזם, חופש וכו... שבת שלום לכולנו
אתה צודק אורן. לדעתי
לדעתי בכלל כדאי שתמחק את התגובות האלה. רק דרך אגב, אני בחיים לא משתתף בפורום דתיים/חילוניים וכדומה. אני סולד מוויכוחים ודוגל ב"אדם באמונתו יחיה" ו"ואהבת לרעך כמוך". ומכיוון שאני אוהב את הנוער הזה אהבת נפש עצוב לי נורא שהנוער הזה לא אוהב אותי ולא נותן לי לישון בשעה 3 לפנות בוקר. אבל עזוב. שפכתי מה שהיה על הלב ואם תרצה תמחק.
 
או קיי,אז נמשיך עם הפרסומת לקונדומי

בואו נפסיק כאן בבקשה

כל אחד מכם אמר את המילה האחרונה, מעבר לכך אין מקום לדיון בפורום. אני מזמין אתכם לפורומים אחרים בתפוז, העוסקים בנושא יחסים בין דתיים-חילוניים. דתיים-חילונים, דת ואתאיזם, חופש וכו... שבת שלום לכולנו
או קיי,אז נמשיך עם הפרסומת לקונדומי
זאת פשוט צביעות, די אופינית לעסקנים החרדיים, למנוע פרסומת לקונדומים או כל דבר הנוגע לאיידס..הרי אם קוברים את הראש באדמה, כמו בת יענה, אז כלום לא קורה... אז כאילו שאין יחסים הומוסקסואליים בב"ב, כאילו שהחינוך המיני שם כל כך מעולה עד שלא קורות טעויות, פנצ'רים וכו וכו. וכאילו שקונדום או חינוך מיני יקלקל את הנוער החרדי... חברי הכנסת החרדיים דואגים יותר ליחסי הציבור של עדתם או שלהם ופחות לבריאות של הנוער בעירם. ואם הם מתגאים כל כך בחוסן של החינוך שלהם, למה שיחשבו שקונדום באוטובוס "יקלקל" את הנוער?
 

oren*

New member
הבעיה כאן איננה במניעת מחלת מין,

או קיי,אז נמשיך עם הפרסומת לקונדומי
זאת פשוט צביעות, די אופינית לעסקנים החרדיים, למנוע פרסומת לקונדומים או כל דבר הנוגע לאיידס..הרי אם קוברים את הראש באדמה, כמו בת יענה, אז כלום לא קורה... אז כאילו שאין יחסים הומוסקסואליים בב"ב, כאילו שהחינוך המיני שם כל כך מעולה עד שלא קורות טעויות, פנצ'רים וכו וכו. וכאילו שקונדום או חינוך מיני יקלקל את הנוער החרדי... חברי הכנסת החרדיים דואגים יותר ליחסי הציבור של עדתם או שלהם ופחות לבריאות של הנוער בעירם. ואם הם מתגאים כל כך בחוסן של החינוך שלהם, למה שיחשבו שקונדום באוטובוס "יקלקל" את הנוער?
הבעיה כאן איננה במניעת מחלת מין,
אלא בשפה הגרפית (טקסט ותמונה) בה משתמשים באותה כרזה והפניה לגברים הומוסקסואלים - שימוש בתמונתו של גבר שרירי חשוף חזה. גם בקרב ההומוסקסואלים יש כאלה שלא חושבים שהקמפיין ראוי. שוב, הדיון כאן הוא על זכותה של דן לצנזר קמפיין שאושר על ידי הגורמים המתאימים ולא על המאבק בין דתיים-חילוניים והיחס בין חרדים להומוסקסואלים. בבקשה בואו נחזור לנושא הפורום, מותר גם לא להסכים בתחומים מסויימים - בפורום הזה חברים חובשי כיפה לצד אתאיסטים ובני נוער לצד הורים לילדים, לכולם צריך להיות נוח לקרוא ולהגיב (והרי לרכבת לא משנה מי נוסע בה, העיקר שהיא על הפסים).
 

oren*

New member
יש, אבל השפה הגרפית חייבת להיות

אין סכנה לאיידס אצל הדתיים?
נו, באמת...
יש, אבל השפה הגרפית חייבת להיות
אחרת - לא ניתן לפנות להומואים ולחרדים בקמפיין בנושא מגע מיני בטוח. השתתפתי בדיון פתוח עם מנכ"ל משרד הפרסום הדתי-חרדי הגדול בישראל (פרסום גל) שהסביר שכל הקמפיינים עוברים התאמה לפני שהם מוצגים לקהל הדתי (גם קמפיינים של סלקום ותנובה שכביכול לא מציגים בחורות חשופות או אלימות). עיריית בני ברק לא תאשר פרסום של שלט חוצות עם לוגו של חברה לייצור קונדומים, מילים מהשורש מ.י.ן. או המילה איידס (אם אינני טועה יש להם כינוי אחר למחלה הזו). ולענייננו - דן לא צריכה להיות הצנזר הראשי של מדינת ישראל. אם הקמפיין אושר, אין סיבה שלא להעלות אותו (בעיקר עכשיו בחופש הגדול), הרי רוב קווי דן עוברים בערים בעלי רוב חילוני.
 

TDR

New member
סליחה לדעתי אתם מפספסים

הודעה מועדת הכלכלה
סירובה של חברת דן להעלות קמפיין של הוועדה למלחמה באיידס על גבי שלטי אוטובוסים - דיון מהיר שבהצעתו של ח”כ רומן ברונפמן ועדת הכלכלה תובעת מחברת דן להעלות קמפיין של הוועד למלחמה באיידס על שלטי אוטובוסים. ועדת הכלכלה בראשות ח”כ שלום שמחון תובעת מחברת דן להגיע תוך שבוע ימים, לסיכום עם הוועד למלחמה באיידס על קמפיין למניעת איידס בשלטים שעל אוטובוסי החברה. הוועדה דנה בנושא שהעלה ח”כ רומן ברונפמן בעניין סירובה של החברה לפרסם השלטים למניעת איידס ולעידוד השימוש בקונדום. מנכ”לית הוועד למלחמה באיידס גב` רבקה רוזנטל אמרה כי הקמפיין שהציעו כוון לציבור כולו אך התמקד בקבוצת הגברים ההומוסקסואליים, שכן קבוצה זו היא בעלת סיכון גבוה יחסית להדבקות במחלה. הקמפיין תוכנן לעלות ביוני, והוסכם מב עוד מועד בין הוועד לבין נציגת ”דן” כי ישולבו בו מודעות שיפורסמו על גבי האוטובוסים של ”דן”. ברגע האחרון סירבה ”דן” לאפשר את פרסום המודעה, בנימוק של חשש לפגיעה ברגשות הציבור ובפרט – הציבור הדתי, וכן חשש לפגיעה ברווחיה. לטענתה, סירובה זה של ”דן” מהווה פגיעה קשה בשוויון ובחופש הביטוי, הוא בלתי סביר בעליל ונראה כנובע משיקולים פסולים, כניעה ללחצים של גורמים קיצוניים ודעות קדומות ”רמז לסיבה האמיתית לסירוב ניתן למצוא בעובדה שבשנת 2001 אישרה ”דן” קמפיין דומה ביותר, שצולמה בו השחקנית ארנה פיטוסי והוא כוון לקהל הטרוסקסואלי” אמרה. לשאלת ח”כ שלום שמחון מסר מנכ”ל חברת ”דן” מר יהודה בר-און כי החברה מסובסדת מתקציב המדינה בכ-30% מהיקף פעילותה. לדבריו, כ-800 נוסעים ביום, הועברו לאחרונה למתחרים ובחברה חוששים כי זהו תחילתו של תהליך. היועץ המשפטי עו”ד יהודה רסלר אמר כי החברה תמנע, בהתאם לתקנות התעבורה, מלפרסם פרסום העלול לפגוע ברגשות חלק מהציבור. ח”כ אברהם רביץ, בדעת מיעוט, שיבח מאוד את חברת ”דן” על עמדתה האמיצה והוסיף ”אין צורך להוציא כל עניין לרחבי החוצות, מוטב שהוועד למלחמה באיידס והאגודות יעבדו קצת יותר קשה ויגיעו לפרט בצורה נאותה”. פרופ` צבי בנטוביץ ממקימי הוועד אמר כי משידוע על המגיפה ואין למנוע אותה ראוי שכולם ילמדו שצריך להשתמש בקונדום ”הצעות ח”כ רביץ לא ימנעו את המגיפה” הוסיף. ח”כ איתן כבל אמר כי חברת ”דן” פרסמה בקמפיינים פרובוקטיביים יותר נושאים בלתי ראויים, והחברה נשאלה האם פרסום תמונתו של מר אריאל שרון, בתקופת הבחירות, כמועמד לראשות הממשלה לא פגעה ברגשות חלקים מהציבור. ח”כ אילן ליבוביץ אמר כי ”דן” מאפשרת לבצע פרסומים רק באזורים מסוימים והציע, למרות שאין במודעות הוועד כל פסול, כי כך יעשה גם בנושא זה. כלומר, לבני ברק יסעו אוטובוסים ללא השלטים. ”דן מקבלת כספים מהמדינה לא על מנת להיות הצנזור שלה” אמר ח”כ ליבוביץ וסיכם איננו חיים באירן של 2003 אלא בישראל של 2003. © כל הזכויות שמורות, 2002, מדינת ישראל
סליחה לדעתי אתם מפספסים
לא מדובר בקנדומים, תחתונים. או ערום. השאלה העיקרית - האם לבעל החברה יש זכות לקבל החלטות עיסקיות בחברה אותה הוא מנהל. האם מנכ"ל דן שסבור כי יגרם לו נזק כספי ממסע הפרסום זה או אחר מותר לסרב או ניתן לכפות עליו ? היום זה פרסום, מחר יחליטו שהוא חייב להעסיק רק שחורי שיער. לדעתי מי שמונה למנכ"ל חובתו לשקול את שיקולי העסק על מנת למקסם את רווחי החברה עבור בעלי המניות וכל שאר השיקולים בטלים ומבוטלים.
 

ארזS

New member
נכון. זה בדיוק זה ואתה צודק !

סליחה לדעתי אתם מפספסים
לא מדובר בקנדומים, תחתונים. או ערום. השאלה העיקרית - האם לבעל החברה יש זכות לקבל החלטות עיסקיות בחברה אותה הוא מנהל. האם מנכ"ל דן שסבור כי יגרם לו נזק כספי ממסע הפרסום זה או אחר מותר לסרב או ניתן לכפות עליו ? היום זה פרסום, מחר יחליטו שהוא חייב להעסיק רק שחורי שיער. לדעתי מי שמונה למנכ"ל חובתו לשקול את שיקולי העסק על מנת למקסם את רווחי החברה עבור בעלי המניות וכל שאר השיקולים בטלים ומבוטלים.
נכון. זה בדיוק זה ואתה צודק !
(אבל תמיד אוהבים להתנפל על הדתיים)
 

raminec

New member
לא מסכים אתך

סליחה לדעתי אתם מפספסים
לא מדובר בקנדומים, תחתונים. או ערום. השאלה העיקרית - האם לבעל החברה יש זכות לקבל החלטות עיסקיות בחברה אותה הוא מנהל. האם מנכ"ל דן שסבור כי יגרם לו נזק כספי ממסע הפרסום זה או אחר מותר לסרב או ניתן לכפות עליו ? היום זה פרסום, מחר יחליטו שהוא חייב להעסיק רק שחורי שיער. לדעתי מי שמונה למנכ"ל חובתו לשקול את שיקולי העסק על מנת למקסם את רווחי החברה עבור בעלי המניות וכל שאר השיקולים בטלים ומבוטלים.
לא מסכים אתך
לא כל שאר השיקולים בטלים ומבוטלים! לבעל החברה יש גם עקרונות עבודה והוא עובד לפיהם. אם לא אז הוא היה יכול גם להיות עבריין ולהרוויח יותר לפי מה שאתה אומר זה בסדר מצידו. בעל חברה צריך להיות גם מוסרי, נהג של אוטובוס אינו יכול להחליט אם הוא מעלה או לא מעלה נוסעים לפי צבע השיער שלהם או המוצא שלהם. גם אם זה יגרום לו לרווחים, לכן חייב נהג להעלות כל נוסע שמשלם, אלא אם כן יש בכך סכנה בטחונית לנוסעים, נכון? זה פשוט לא נכון להגיד את מה שכתבת. מה המסקנה לגבי הפרסום אני לא יודע אבל לא ניתן לתת לכל בעל חברה חופש פעולה מוחלט בכל תחום רק לצורך רווחים כי התוצאות יהיו חברה שלא ניתן לחיות בה אם אתה לא אחד מבעל הממון. Raminec
 

TDR

New member
../images/Emo31.gif זוהי מחשבה עקומה ../images/Emo31.gif

לא מסכים אתך
לא כל שאר השיקולים בטלים ומבוטלים! לבעל החברה יש גם עקרונות עבודה והוא עובד לפיהם. אם לא אז הוא היה יכול גם להיות עבריין ולהרוויח יותר לפי מה שאתה אומר זה בסדר מצידו. בעל חברה צריך להיות גם מוסרי, נהג של אוטובוס אינו יכול להחליט אם הוא מעלה או לא מעלה נוסעים לפי צבע השיער שלהם או המוצא שלהם. גם אם זה יגרום לו לרווחים, לכן חייב נהג להעלות כל נוסע שמשלם, אלא אם כן יש בכך סכנה בטחונית לנוסעים, נכון? זה פשוט לא נכון להגיד את מה שכתבת. מה המסקנה לגבי הפרסום אני לא יודע אבל לא ניתן לתת לכל בעל חברה חופש פעולה מוחלט בכל תחום רק לצורך רווחים כי התוצאות יהיו חברה שלא ניתן לחיות בה אם אתה לא אחד מבעל הממון. Raminec
זוהי מחשבה עקומה

אנחנו לא עוסקים בעברינות מדובר במדינה מתוקנת והכל במסגרת החוק.
 

איליה.

New member
הדוגמה שהבאת

לא מסכים אתך
לא כל שאר השיקולים בטלים ומבוטלים! לבעל החברה יש גם עקרונות עבודה והוא עובד לפיהם. אם לא אז הוא היה יכול גם להיות עבריין ולהרוויח יותר לפי מה שאתה אומר זה בסדר מצידו. בעל חברה צריך להיות גם מוסרי, נהג של אוטובוס אינו יכול להחליט אם הוא מעלה או לא מעלה נוסעים לפי צבע השיער שלהם או המוצא שלהם. גם אם זה יגרום לו לרווחים, לכן חייב נהג להעלות כל נוסע שמשלם, אלא אם כן יש בכך סכנה בטחונית לנוסעים, נכון? זה פשוט לא נכון להגיד את מה שכתבת. מה המסקנה לגבי הפרסום אני לא יודע אבל לא ניתן לתת לכל בעל חברה חופש פעולה מוחלט בכל תחום רק לצורך רווחים כי התוצאות יהיו חברה שלא ניתן לחיות בה אם אתה לא אחד מבעל הממון. Raminec
הדוגמה שהבאת
נהג אוטובוס מעלה את כל הנוסעים דווקא בגלל שזה גורם לא לרווחים. אם נהג האוטובוס יעלה רק שחורי שיער, המוניטין של החברה ייפגע והיא תפסיד. אז כן, בחברה פרטית הכל צריך להיקבע לפי שיקולים עסקיים, אלא אם כן המדינה קובעת אחרת.
 

איליה.

New member
*שזה גורם לו לרווחים

הדוגמה שהבאת
נהג אוטובוס מעלה את כל הנוסעים דווקא בגלל שזה גורם לא לרווחים. אם נהג האוטובוס יעלה רק שחורי שיער, המוניטין של החברה ייפגע והיא תפסיד. אז כן, בחברה פרטית הכל צריך להיקבע לפי שיקולים עסקיים, אלא אם כן המדינה קובעת אחרת.
*שזה גורם לו לרווחים
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה