הודעה לטסים לצרפת

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
הודעה לטסים לצרפת

הודעה לטסים לצרפת
צרפת: שיבושים כבדים צפויים בהסדרי הטיסות בשל שביתת פקחים. מקור: YNET
 

Brendan

New member
1.4 מיליארד ש"ח לפרוייקט הרכבת הקלה

הודעה לטסים לצרפת
צרפת: שיבושים כבדים צפויים בהסדרי הטיסות בשל שביתת פקחים. מקור: YNET
1.4 מיליארד ש"ח לפרוייקט הרכבת הקלה
שר האוצר אישר היום תקציב של 1.4 מיליארד ש"ח בהרשאה להתחייב לפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את בקשת סגן ראש הממשלה ושר האוצר, סילבן שלום לתקצב סך של 1.4 מיליארד שקלים בהרשאה להתחייב לפיתוח פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים. החלטת שר האוצר סוללת את הדרך לחתימה על הסכם הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה, שייערך מחרתיים, יום ד´, ה-27.11.02, בין המדינה לבין הקבוצה הזוכה City Pass השר שלום אמר כי פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים הינו פרוייקט בשיטת BOT , (BUILD, OPERATE, TRANSFER), במסגרתו יקים זכיין פרטי קו רכבת קלה בירושלים, באורך של כ-14 ק´´מ, ויפעיל אותו במשך 30 שנה. לצורך בחירת היזם נוהל הליך מכרזי שהחל בשלב של מיון מוקדם שבו השתתפו 6 קבוצות ומתוכן נבחרו 5 קבוצות להמשך ההליך. ההתמודדות במכרז נערכה על גובה המענק הנדרש מהמדינה להחזר אותו חלק מההשקעה שאינו מכוסה בתזרים ההכנסות הצפוי מהפרוייקט. ביום 27 באוקטובר 2002 נבחרה קבוצת CITY PASS, המורכבת מיצרנית הרכבות ALSTOM, חברת הפעלת הרכבות VIVENDI , חברת התשתית הישראלית אשטרום וחברת ההשקעות הישראלית פולאר, כמציע מועדף. המציע המועדף הגיש במסגרת המכרז בקשה למענק בגובה של 1.406 מיליארד שקלים (מחירי נובמבר 2002), המהווה כ-74% מעלות ההשקעה הפרטית. סך ההשקעה הכוללת של היזם בפרוייקט (כולל עלות ההקמה במהלך שנות הפרוייקט) נאמד בכ-1.9 מיליארד שקלים. יצויין כי התשלום במזומן צפוי להיות משולם במהלך שנת 2006. עיריית ירושלים תשא ב- 30% מעלות החלק התשתיתי של מענק ההקמה בפריסה שנתית בהתאם לסיכום בין העירייה לבין הממשלה. בנוסף להשקעת הזכיין ולמענק הממשלתי והמוניציפאלי יושקעו מתקציבי משרד התחבורה ועיריית ירושלים כ-500 מיליוני שקלים נוספים בקידום הזמינות של הפרוייקט, הסרת מטרדים, פינוי תשתיות ותשלומי פיצויים, על מנת לפנות את תוואי הרכבת ולהעמידו לרשות הזכיין במועד הקבוע לתחילת הקמת הפרוייקט. מקור: דובר משרד האוצר
 

אוריפ

New member
מאיפה בדיוק לקחת את זה?

1.4 מיליארד ש"ח לפרוייקט הרכבת הקלה
שר האוצר אישר היום תקציב של 1.4 מיליארד ש"ח בהרשאה להתחייב לפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את בקשת סגן ראש הממשלה ושר האוצר, סילבן שלום לתקצב סך של 1.4 מיליארד שקלים בהרשאה להתחייב לפיתוח פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים. החלטת שר האוצר סוללת את הדרך לחתימה על הסכם הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה, שייערך מחרתיים, יום ד´, ה-27.11.02, בין המדינה לבין הקבוצה הזוכה City Pass השר שלום אמר כי פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים הינו פרוייקט בשיטת BOT , (BUILD, OPERATE, TRANSFER), במסגרתו יקים זכיין פרטי קו רכבת קלה בירושלים, באורך של כ-14 ק´´מ, ויפעיל אותו במשך 30 שנה. לצורך בחירת היזם נוהל הליך מכרזי שהחל בשלב של מיון מוקדם שבו השתתפו 6 קבוצות ומתוכן נבחרו 5 קבוצות להמשך ההליך. ההתמודדות במכרז נערכה על גובה המענק הנדרש מהמדינה להחזר אותו חלק מההשקעה שאינו מכוסה בתזרים ההכנסות הצפוי מהפרוייקט. ביום 27 באוקטובר 2002 נבחרה קבוצת CITY PASS, המורכבת מיצרנית הרכבות ALSTOM, חברת הפעלת הרכבות VIVENDI , חברת התשתית הישראלית אשטרום וחברת ההשקעות הישראלית פולאר, כמציע מועדף. המציע המועדף הגיש במסגרת המכרז בקשה למענק בגובה של 1.406 מיליארד שקלים (מחירי נובמבר 2002), המהווה כ-74% מעלות ההשקעה הפרטית. סך ההשקעה הכוללת של היזם בפרוייקט (כולל עלות ההקמה במהלך שנות הפרוייקט) נאמד בכ-1.9 מיליארד שקלים. יצויין כי התשלום במזומן צפוי להיות משולם במהלך שנת 2006. עיריית ירושלים תשא ב- 30% מעלות החלק התשתיתי של מענק ההקמה בפריסה שנתית בהתאם לסיכום בין העירייה לבין הממשלה. בנוסף להשקעת הזכיין ולמענק הממשלתי והמוניציפאלי יושקעו מתקציבי משרד התחבורה ועיריית ירושלים כ-500 מיליוני שקלים נוספים בקידום הזמינות של הפרוייקט, הסרת מטרדים, פינוי תשתיות ותשלומי פיצויים, על מנת לפנות את תוואי הרכבת ולהעמידו לרשות הזכיין במועד הקבוע לתחילת הקמת הפרוייקט. מקור: דובר משרד האוצר
מאיפה בדיוק לקחת את זה?
 

יהוושע

New member
שיהיה מתי?

1.4 מיליארד ש"ח לפרוייקט הרכבת הקלה
שר האוצר אישר היום תקציב של 1.4 מיליארד ש"ח בהרשאה להתחייב לפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את בקשת סגן ראש הממשלה ושר האוצר, סילבן שלום לתקצב סך של 1.4 מיליארד שקלים בהרשאה להתחייב לפיתוח פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים. החלטת שר האוצר סוללת את הדרך לחתימה על הסכם הזיכיון להקמה ותפעול הקו הראשון של הרכבת הקלה, שייערך מחרתיים, יום ד´, ה-27.11.02, בין המדינה לבין הקבוצה הזוכה City Pass השר שלום אמר כי פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים הינו פרוייקט בשיטת BOT , (BUILD, OPERATE, TRANSFER), במסגרתו יקים זכיין פרטי קו רכבת קלה בירושלים, באורך של כ-14 ק´´מ, ויפעיל אותו במשך 30 שנה. לצורך בחירת היזם נוהל הליך מכרזי שהחל בשלב של מיון מוקדם שבו השתתפו 6 קבוצות ומתוכן נבחרו 5 קבוצות להמשך ההליך. ההתמודדות במכרז נערכה על גובה המענק הנדרש מהמדינה להחזר אותו חלק מההשקעה שאינו מכוסה בתזרים ההכנסות הצפוי מהפרוייקט. ביום 27 באוקטובר 2002 נבחרה קבוצת CITY PASS, המורכבת מיצרנית הרכבות ALSTOM, חברת הפעלת הרכבות VIVENDI , חברת התשתית הישראלית אשטרום וחברת ההשקעות הישראלית פולאר, כמציע מועדף. המציע המועדף הגיש במסגרת המכרז בקשה למענק בגובה של 1.406 מיליארד שקלים (מחירי נובמבר 2002), המהווה כ-74% מעלות ההשקעה הפרטית. סך ההשקעה הכוללת של היזם בפרוייקט (כולל עלות ההקמה במהלך שנות הפרוייקט) נאמד בכ-1.9 מיליארד שקלים. יצויין כי התשלום במזומן צפוי להיות משולם במהלך שנת 2006. עיריית ירושלים תשא ב- 30% מעלות החלק התשתיתי של מענק ההקמה בפריסה שנתית בהתאם לסיכום בין העירייה לבין הממשלה. בנוסף להשקעת הזכיין ולמענק הממשלתי והמוניציפאלי יושקעו מתקציבי משרד התחבורה ועיריית ירושלים כ-500 מיליוני שקלים נוספים בקידום הזמינות של הפרוייקט, הסרת מטרדים, פינוי תשתיות ותשלומי פיצויים, על מנת לפנות את תוואי הרכבת ולהעמידו לרשות הזכיין במועד הקבוע לתחילת הקמת הפרוייקט. מקור: דובר משרד האוצר
שיהיה מתי?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה