הודעה לגולש יונה יהב

מצב
הנושא נעול.
הודעה לגולש יונה יהב

הודעה לגולש יונה יהב
לא צריך פחם, לא צריך דיזל, וגם לא צריך חשמל - אפשר להפעיל רכבות על גז טבעי!

והחלק הטוב שבסיפור הוא שמאגר הגז הטבעי "תמר", שבכלל מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, מתבקש לשלם ארנונה לעיריית חיפה... איזו סגירת מעגל!.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה