ההפקה מתעלמת מחרם חברתי עלבונות צחוק ורמיסת הדיירת לינור!

למעלה