ההנפקה של רותם נכשלה המניות נמחקות

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה