הדלק יורד ב-10% במוצאי שבת!! אתם קולטים??

הדלק יורד ב-10% במוצאי שבת!! אתם קולטים??

יש,כזה ירידה לא זכור לי הרבה זמן! הלוואי שהדלק ימשיך לרדת והדולר יעלה.
 
ירוויחו מזה החרדים שמשתמשים בגנרטור

במהלך השבת, כפי הדעה שאסור להשתמש בחשמל שמיוצר ע"י יהודים תוך חילול שבת.
 
למעלה